Humbol banner one to one discussion

Så funkar Humbol

Medarbetarupplevelsen skapas när människor möts. Med hjälp av Humbol, kan du planera, genomföra och följa upp dessa möten. I ett förändrande arbetsliv, blir dialogen människor i mellan bara viktigare och viktigare.

How Humbol works define
01

I Humbol definieras organisationens viktigaste diskussionsmodeller (t.ex. medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, team-diskussioner) och deras mål. Med andra ord, är Humbol en ledarskapsplattform för just er. Man kan använda Humbols färdiga modeller eller skapa egna.

How Humbol works assistant
02

På basen av definierade mål, föreslår Humbols algoritm vad chefen borde göra näst.

How Humbol works create interaction
03

Humbol föreslår, eller så väljer deltagaren diskussionstyp, övriga deltagare och tidpunkt.

How Humbol works automation
04

Humbols automation skickar därefter ut mötesinbjudningar, skapar en agenda och bjuder in deltagarna att förbereda sig inför diskussionen.

How Humbol works preparation ready
05

Deltagarna förbereder sig på förhand enligt agendan, kan lägga till sina kommentarer och sådan diskussionsämnen som är viktiga för dem just nu. På detta sätt kan man försäkra sig om att diskussionen blir så bra och betydelsefull som möjligt.

How Humbo works interaction
06

Den styrda förberedelseprocessen hjälper till att göra diskussionen så bra som möjligt. Under diskussionen, tilläggs anteckningar och överenskomna åtgärder, deras ansvarspersoner och tidtabell.

How Humbol works rating
07

Efter diskussionen, frågar Humbols automation hur deltagarna upplevde diskussionen och vad som kunde göras bättre nästa gång.

How Humbol works interaction ready
08

Diskussionen är klar och alla anteckningar, bestämda åtgärder och feedback är sparad på ett och samma ställe. Dessutom har rapporteringen uppdaterats automatiskt. Det är dags för nästa diskussion.

Humbols filosofi

circle_with_2_women
01

Medarbetaren i centrum

I Humbol, är medarbetaren alltid i centrum. All aktivitet händer runt medarbetaren och strävar till att förstå medarbetarna bättre för att kunna utveckla både medarbetarupplevelsen och organisationen.

02

Kontinuerliga gärningar

Gärningar skapar förändring. När man kontinuerligt bemöter människor, föds det nya möjligheter att första, göra, lära och utvecklas. På samma gång är man proaktiv och kan identifiera utmaningar innan dom hinner bli problem. Erfarenhet föds endast genom att göra.

03

Varje möte är en möjlighet

Digitala verktyg hjälper oss att göra vårt arbete bättre. Men de kommer aldrig att kompensera empati människor emellan. Varje möte är en möjlighet att göra ett intryck och påverka människors liv. Kom ihåg det.