Humbol_työntekijäkokemus_mittaaminen_kuin_liiketoiminta

Ledarskapsrapportering och -insikter

Fördelar

Humbol-johtamisen-mittaaminen-ja-seuraaminen
01

En ny dimension för att förstå era team och individer

Humbol ger dig en realtidsöversikt och värdefulla insikter om t.ex. månadens medarbetarsamtal, status på överenskomma uppgifter och feedback från alla samtal.

 

02

Bättre prioritering

Realtidsrapporteringen ger dig bättre möjligheter att prioritera dina aktiviteter och låter dig fokusera på det som är allra viktigast just nu.

 

03

Utveckling av ledare

Med Humbol kan du sätta mål för dina ledarskapsaktiviteter och säkerställa att dina teamledare får den support som de behöver.

 

De viktigaste egenskaperna

define goals - interactions

Realtids rapportering

Humbol ger dig insikter i realtid om ledarskapets utveckling och dess inverkan. Rapporteringen ger dig möjlighet att vara mer proaktiv och fokusera din energi på det som är allra viktigast just nu.

How Humbo works interaction

Dynamiska mallar och program

Mallarna hjälper dig att skapa en tydlig struktur för möten och samtal. Våra program hjälper dig att sätta mål och säkerställa ett kontinuerligt flöde av meningsfulla samtal.

How Humbol works assistant

Humbol Assistenten

Vår virtuella assistent påminner dig om att göra rätt saker i rätt tid. Den påminner dig också om att förbereda dig inför framtida aktiviteter och möten.