1-1_discussion_in_car

5 syytä miksi yksilökeskustelut (one-to-one) ovat elintärkeitä

Yksilökeskustelut tai kahdenväliset keskustelut, englanniksi ”one-to-one” tai ”check-in”, ovat yhteyspisteinä johtajien tärkeimpiä työkaluja. Silti niitä käytetään työpaikan arjessa liian vähän. Tässä kirjoituksessa perehdyn siihen, miksi yksilökeskustelut ovat työntekijäkokemuksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. 

Vaikka yksilökeskustelut vaikuttavat yksinkertaisilta toimenpiteiltä, niiden toteuttaminen kattavasti koko organisaatiossa on ollut haastavaa. Vaikka yritykset ja niiden johtajat tietävät, että yksilökeskustelut ovat erittäin oleellinen osa ihmisten johtamista ja työntekijäkokemusta, niitä toteutetaan hyvin satunnaisesti. Lisäksi vaikka johtajat pitävät yksilökeskusteluita säännöllisesti, keskustelut ovat monesti jäykkiä, eivät vastaa työntekijöiden odotuksia ja keskittyvät liikaa työ- ja projektitilanteen päivittämiseen.

Toimiva yksilökeskustelu vaatii työtä ja harjoittelua, mutta vaikuttaa merkittävästi työntekijäkokemukseen. Organisaatioissa, joissa pidetään säännöllisesti ohjattuja ja työntekijän kanssa suunniteltuja (ja siten merkityksellisiä) yksilökeskusteluita, työntekijät ovat sitoutuneempia työhönsä, tuottavuus on parempi ja työuupumuksen riski pienempi. 

O.C. Tanner Instituten tekemässä tutkimuksessa 56 % työntekijöistä ilmoitti, että heidän kanssaan käydään säännöllisesti yksilökeskusteluita. Tästä huolimatta:  

  • jopa kolmasosa työntekijöistä jännittää tapaamista esihenkilönsä kanssa 
  • yksi viidestä keskustelusta peruutetaan 
  • alle puolet valmistautuu keskusteluihin 
  • yksi kolmesta ei voi vaikuttaa keskustelun agendaan mitenkään. 

Ei siis liene yllätys, että yksilökeskustelut eivät ole olleet tehokkaita. 

Miksi yksilökeskustelut ovat elintärkeitä?

Tämä on suuri hyödyntämätön mahdollisuus. Yksilökeskustelut toimivat yhteyspisteinä tiiminvetäjän ja työntekijän välillä. Ne myös kannustavat aitoon vuorovaikutukseen ja jatkuvaan keskusteluun kehityksestä ja tavoitteista. Tämän lisäksi ne ovat elintärkeitä ”mikrokokemuksia”, jotka vain pitää saada toimimaan. Kun yksilökeskustelut hoidetaan hyvin, ne vaikuttavat merkittävästi niin yrityskulttuuriin, työntekijäkokemukseen kuin koko yrityksen menestykseenkin: 

  1. Kuukausittaiset yksilökeskustelut vähentävät työuupumuksen riskiä 34 %. 
  2. Joka toinen viikko pidetyt yksilökeskustelut vähentävät työuupumuksen riskiä 84 %. 
  3. Työntekijä arvioi työntekijäkokemuksensa paremmaksi 226 % todennäköisemmin. 
  4. Työntekijä sitoutuu työhönsä 430 % todennäköisemmin.
  5. Työntekijä uskoo 157 % todennäköisemmin, että tiiminvetäjä ymmärtää, miltä hänen työarkensa näyttää ja mistä se koostuu. 

Humbol auttaa yrityksiä järjestämään säännöllisiä, ohjattuja ja työntekijän kanssa suunniteltuja – ja siten merkityksellisiä – yksilökeskusteluita. Jos haluat lisätietoa siitä, miten Humbol voi auttaa sinua esihenkilönä, yritysjohtajana tai HR-ammattilaisena, ota meihin yhteyttä. 


Teksti ja sen sisältämät luvut ovat suomenkielinen referaatti O.C. Tanner Instituten tekemästä tutkimuksesta.