1-1_discussion_in_car

5 skäl till varför medarbetarsamtal är otroligt viktiga

Medarbetarsamtal, på engelska ”one-on-one” eller ”check-in”, diskussioner är de viktigaste verktygen för chefer. Ändå används de för lite i det dagliga livet på arbetsplatsen. I denna text undersöker jag varför medarbetarsamtal är avgörande för medarbetarupplevelsen. 

Även om medarbetarsamtal verkar som enkla åtgärder har det varit svårt att genomföra dem heltäckande i organisationer. Medan företag och dess chefer vet att samtalen är en mycket viktig del av ledarskapet och medarbetarupplevelsen, genomförs de mycket sporadiskt. Dessutom, även om cheferna regelbundet håller medarbetarsamtal, är samtalen ofta “krystade”, de uppfyller inte medarbetarnas förväntningar och fokuserar för mycket på att endast uppdatera status för arbetsuppgifter och projekt.

Bra medarbetarsamtal kräver planering och övning, men har en betydande inverkan på medarbetarupplevelsen. I organisationer som regelbundet har planerade (och därmed betydelsefulla) medarbetarsamtal är medarbetarna mer engagerade i sitt arbete, produktiviteten är bättre och risken för utbrändhet lägre. 

I en undersökning som genomfördes av O.C. Tanner Institute rapporterade 56 % av medarbetarna att ledningen hade regelbundna medarbetarsamtal med dem. Dessutom:  

  • var upp till en tredjedel av de anställda spända inför att träffa sin chef 
  • avbokades ett av fem samtal 
  • förbereder sig mindre än hälften inför samtalen 
  • kan inte en av tre inte påverka samtalets agenda på något sätt. 

Det borde därför inte vara någon överraskning att medarbetarsamtal inte har varit särskilt effektiva. 

Detta är en stor, outnyttjad möjlighet. Samtalen fungerar som kontaktpunkter mellan teamledaren och medarbetaren och möjliggör en regelbunden diskussion om utveckling och mål. Utöver detta är de viktiga ”mikroupplevelser”. När samtalen genomförs väl har de en betydande inverkan på företagskulturen, medarbetarupplevelsen och företagets framgång: 

  1. Medarbetarsamtal med chefen varje månad minskar risken för utbrändhet med 34 %. 
  2. Medarbetarsamtal som hålls varannan vecka minskar risken för utbrändhet med 84 %. 
  3. En medarbetare värderar sin medarbetarupplevelse “bättre” med 226 % större sannolikhet. 
  4. En medarbetare är 430 % mer benägen att engagera sig i sitt jobb.
  5. Det är 157 % mer troligt att en medarbetare tror att en teamledare förstår hur hans eller hennes arbetsrutiner ser ut och vad de består av. 

Humbol hjälper företag att organisera regelbundna och planerade – och därmed betydelsefulla medarbetarsamtal med medarbetarna. För att lära dig mer om hur Humbol kan hjälpa dig som chef, företagsledare eller HR-specialist, kontakta oss eller boka en demo

Texten och siffrorna är ett svenskt referat från en studie genomförd av O.C. Tanner Institute