Asiakaskokemuksia

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

Valamis

”Ensimmäisen kahden vuoden aikana kävimme Humbolin avulla lähes 5000 systemaattista työntekijäkeskustelua. Niiden kautta syntyi yli 1500 action pointia, joista 80% on viety maaliin. Saman ajanjakson aikana työntekijöiden oma kokemus suoriutumisestaan nousi 20%. Humbolin avulla voimme varmistaa, että esihenkilötyö on aktiivista ja systemaattista ja että se vaikuttaa konkreettisesti työntekijäkokemukseen ja tuottavuuteen.”

Sami Siikala

Toimitusjohtaja

Sevas kodit

”Humbolin nerokas systeemi synnytti nopeasti Sevaksella säännöllisen esihenkilö–alainen keskustelukulttuurin. Helppo käyttöliittymä molemmille osallisille johdattaa keskustelut helposti itse tärkeimpään. Eli siihen miten tiimiläisellä menee. Minä toimitusjohtajana saan pidettyä koko ajan sormea pulssilla siitä, mitä henkilöstöllemme kuuluu.”

Jarl Matti Anttila

Chief Creative Officer (CCO), Co-founder

Jakamo

”Humbolin tarjoama ratkaisu on omalla alallaan mullistava. Se tarjoaa innovatiivisen alustan organisaation kahdenvälisten kohtaamisten järjestämiseen, joiden avulla yksittäisten ihmisten potentiaali päästään vapauttamaan täyteen loistoonsa.”

Jan-Anders Broo

Development Manager

Beamex

”Jo ennen Humbolin käyttöönottoa, meillä oli toimiva rakenne ”oma-aika” keskusteluille, mutta muistiinpano ei jaettu esihenkilön ja tiimiläisen välillä. Humbolin avulla olemme saavuttaneet enemmän läpinäkyvyyttä ja parempaa viestintää. On Humbol tiimiltä rohkeaa (*bold), että he ottavat meidät asiakkaat mukaan kehitystyöhön ja saamme olla mukana kehittämässä asiakaskokemuksen sekä itsellemme että muille käyttäjille. Parannusehdotukset on otettu vastaan nöyrästi (*humble) ja myös toteutettu. Voin todellakin suositella Humbol viestintäalustana ja yhteistyökumppanina.”

*Nimi Humbol tulee sanoista ”Humble” ja ”Bold”.

Minna Kekkonen

Service Lead, Consulting

Fluido

”Humbol on tuonut meillä Fluidossa säännöllisyyttä, tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja yhteismitallisuutta henkilöstön kanssa käytäviin keskusteluihimme. Enää minun ei tarvitse kirjata henkilötason keskusteluja erillisiin dokumentteihin, mitä minnekin ja millekin välineelle vaan löydän Humbolista nämä kaikki, yhdestä paikasta: keskustelut, avoimet ja seurantaa vaativat tehtävät sekä trendit. Pystyn Humbolin kautta tarvittaessa eskaloimaan asioita käymistäni keskusteluista esimerkiksi esihenkilölleni siten, että pystymme kaikki eri tasoilla seuraamaan asian statusta ja etenemistä. Saan myös tarvittaessa ystävällisen muistutuksen avoinna olevista asioista. Käytän Humbolia myös tiimitason yleisen pulssin ja statuksen seurantaan, jolloin minulla on hyvä yleiskäsitys, mitä organisaatiossa tapahtuu ja mitä eri tiimeissä on meneillään.”

Joonas Rustholkarhu

HR Manager

Nordic Green Energy

“Meille oli tärkeää löytää käyttäjäystävällinen alusta, jonka ympärille voimme rakentaa toimivan konseptin keskusteluihin, henkilöstömittauksiin sekä työtavoitteiden seurantaan. Humbolin avulla, sen lisäksi, että saimme luotua selkeän prosessin, voimme myös varmistaa, että se toteutuu, eikä jää pelkäksi kauniiksi suunnitelmaksi. Systemaattinen panostuksemme työntekijäkokemukseen on heijastunut takaisin erittäin hyvinä tuloksina sekä henkilöstömittareissa ja työyhteisökyselyssä että työn tuottavuudessa.”

Pihla Knaapila

People & Culture Manager

Dottir Attorneys

”Avoin ja rehellinen keskustelu on aina ollut kulttuurimme keskiössä, mutta Humbolin avulla olemme saaneet kaivattua struktuuria esihenkilöiden ja tiimiläisten välisiin keskusteluihin. Humbolin helppokäyttöisyys on ehdottomasti sen suurimpia etuja ja Humbolin tiimi on ottanut ihailtavasti vastaan kaikki henkilöstöltämme tulleet palautteet ja parannusehdotukset ja toteuttanut muutoksia palveluun niiden perusteella. Keskustelupohjien laatiminen yhdessä meidän tarpeita vastaaviksi projektin alussa oli ihan huippu juttu. Ylipäätään Humbolin tiimin kanssa on aina ilo asioida.”

Hanna Koistinen

Henkilöstöpäällikkö

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

”Humbolin avulla keskustelukulttuuri on lähempänä tasalaatuista kuin aikaisemmin. Kehityskeskustelun varaaminen ja siihen valmistautuminen tehdään ”pakolliseksi”, mutta helpoksi. Humbol tuo yhtenäisyyttä ja rakennetta keskusteluihin ja työntekijöiden kohtaamisiin.”

Miikka Wathén

Liikennepäällikkö

Varova

”Humbol on loistava työkalu keskusteluun. Se vähentää manuaalista työtä esimieheltä huomattavasti, kun keskustelut löytyvät kätevästi yhdestä paikasta ja niihin on helppo palata.”

Tino Välimäki

Chief People & Culture Officer

Lyyti

”Etsimme pitkään sopivaa ratkaisua tukemaan Lyytin vahvaa 1on1-kulttuuria. Meille kriittistä oli löytää ratkaisu, joka ei rajoittuisi ainoastaan esihenkilöiden ja tiimiläisten 1on1-keskusteluihin, vaan tukisi myös lyytiläisten kasvu- ja palkkakeskusteluita. Aivan oleellinen vaatimus meille oli lisäksi löytää ratkaisu, jolla olisi helppo kerätä vertaispalautetta läpi organisaation. Humbol kykeni toteuttamaan kaikki meille tärkeät vaatimukset ja käyttöönotto onkin sujunut mutkattomasti. Humbolin yksinkertainen käyttöliittymä on kerännyt henkilöstöltä kiitosta ja tuki on tarpeen tulleen ollut aina nopeaa. Humbol vahvistaa Lyytin keskustelu- ja palautekulttuuria ja autttaa meitä luomaan päivittäin merkityksellisiä kohtaamisia.”

Veera Salpalahti

Chief People & Culture Officer

OptoFidelity

”Jo ensimmäisten kuukausien aikana, Humbolin kautta varattiin yli 500 1:1 keskustelua ja niiden kautta syntyi yli 150 tunnistettua action pointia. HR-tiimillemme se tarjoaa erinomaisen läpinäkyvyyden ja dataa siitä, miten meillä menee eri yksiköissä ja miten trendit muuttuvat kuukausittain. Humbolin avulla, olemme onnistuneet uudistamaan ja virtaviivaistamaan keskustelu- ja palautekulttuuriamme. Humbol ei ole vain työkalu, vaan se on todellinen kumppani matkalla kohti merkityksellisempiä keskusteluita”.

Jaana Schönberg

CFO

VAV-konserni

”Humbol ollut harvinaisen hyvä hankinta, sillä siitä on oikeasti pelkkää hyötyä, eikä haittaa ollenkaan. Yleensä kun uusien ohjelmien käyttöönotto aiheuttaa myös ajallista satsaamista ja ongelmatilanteiden selvittelyä, mutta Humbolin tapauksessa ollaan saatu pelkästään hyötyä ja omaa aikaa on säästynyt.”

Jari Hakulinen

Account Management & Sales

Compile

”Yhteistyö Humbolin kanssa on ollut juuri niin sujuvaa kuin kuvittelimmekin sen olevan perustuen keskusteluihin, joita heidän kanssaan kävimme työkalua valitessamme. Työkalun lisäksi olemme saaneet Humbolin kavereilta erinomaista apua myös sparrauksen muodossa.”

Niina Lantto

Human Resources Manager

LähiTapiola

”Humbol on tuonut Työtunti-keskusteluihimme systemaattisuutta ja tasalaatuisuutta. Yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellun Työtunti-keskustelun rakenne toimii hyvin ja ohjaa molempia osapuolia valmistautumaan keskusteluun ennakkoon. Keskusteluissa läpikäydyt asiat ja sovitut toimenpiteet ovat molempien osapuolten nähtävillä ja seurattavissa. Humbolin avulla pystymme myös mittaamaan keskustelujen merkityksellisyyttä ja tulos onkin korkealla tasolla.”

Pauliina Heiskanen

HR-partner

Varma

”Varmalla haluamme mahdollistaa, että asiantuntija voi saada palautetta kollegoilta ja yhteistyökumppaneilta ja että palautteesta käydään merkityksellinen keskustelu esihenkilön kanssa. Haluamme erityisesti edistää sujuvaa ja helppoa kollegapalautteen saamista ja hyödyntämistä oman kehittymisen tukena. Tämän edistämiseksi aloitimme yhteistyön Humbolin kanssa syksyllä 2022. Kokemuksemme mukaan Humbol on helppokäyttöinen ja aktivoitunut palautekulttuuriamme. Humbolin kanssa yhteistyö on ollut antoisaa. He ovat kuunnelleet toiveitamme ja kehittäneet työkalua jatkuvasti eteenpäin”.

Jarkko Hansen

Head of product management

Apotti

”Tähän asti useimmat esihenkilön työkalut ovat olleet sellaisia, joita pitää palvella. Tämä on yksi ensimmäisistä työkaluista, joka tekee työtä puolestani.”

Lauri Iso-Markku

Commercial director

Duunitori

”Kun lähdimme suunnittelemaan uutta rakennetta one-to-one-keskusteluihin, meillä oli kaksi tavoitetta: tehdä keskusteluista työntekijälähtöisempiä ja sellaisia, jotka saavat aikaan enemmän toimintaa ja systemaattisuutta. Molemmissa on onnistuttu.”