antti turunen, jyri kytömäki & andy lundström

Tarinamme

Tiesitkö, että maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 85% työntekijöistä eivät ole sitoutuneita työhönsä? Työhön sitoutuneisuuteen vaikuttaa eniten suhde lähimpään esihenkilöön.

Kulunut vuosi on laittanut monen yrityksen johtamiskäytännöt uusiksi, kun ainakin osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin. Etätyö on korostanut vuorovaikutusten merkitystä, kun aikaisemmin tavalliset spontaanit kohtaamiset toimistolla ovat jääneet puuttumaan. Työelämän muutos entistä itseohjautuvammaksi ja osittain virtuaaliseksi vaatii esihenkilöiltä uutta ajattelutapaa ja osaamista työyhteisön kehittämiseksi. Tulevaisuuden johtaminen ei ole enää paikkasidonnaista.

Digitalisaatio ja robotisaatio tulee tehostamaan työtämme ja vaikuttamaan elämäämme yleisesti. Tämä tulee varmasti myös muuttamaan esihenkilötyötä eri tavoin. Maailman muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi, empatia ja kuuntelutaito on kovaa valuuttaa esihenkilötyössä. Siirrymme entistä enemmän kohti mallia, missä esihenkilön rooli on palvellla ja mahdollistaa muiden onnistumista. Perinteinen hierarkiamalli antaa tilaa itseohjautuvuudelle.

Me haluamme tehdä johtamiselle saman, kuin mitä CRM-järjestelmät ovat tehneet myynnille, markkinoinnille ja asiakaspalvelulle.

Humbol teamLiiketoiminnan ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi on olemassa paljon erilaisia ohjelmistoja. Viimeisten 10 vuoden aikana suurin kehitys on ollut asiakasrajapinnassa käytettävissä ohjelmistoissa kuten CRM järjestelmissä, verkkokaupoissa ja markkinoinnin automaatiossa. Mitä tulee työntekijäkokemukseen, henkilöstöhallintoon ja johtamiseen, tämä kehitys on vasta alkamassa. Vaikka esihenkilöillä on merkittävä rooli työntekijäkokemuksen luonnissa, ei ole olemassa kovin monta digitaalista ratkaisua, jotka auttaisivat heitä arjessa ja ohjaisivat toimintaa. Me haluamme tehdä johtamiselle saman, kuin mitä CRM järjestelmät ovat tehneet myynnille, markkinoinnille ja asiakaspalvelulle.

Perinteisesti henkilöstöasioiden kehittämiseksi pysähdytään esimerkiksi henkilöstökyselyn yhteydessä kerran tai kaksi vuodessa, ja silloin ongelmien ratkaiseminen voi olla liian myöhäistä. Kun vuorovaikutus tapahtuu säännöllisesti, johtamisesta tulee ennakoivampaa ja asiat ratkaistaan ennen kuin niistä syntyy ongelmia. Esimerkiksi, Yhdysvaltalaisen O.C. Tanner Instituten tutkimuksen mukaan ohjatut ja säännölliset yksilökeskustelut voivat vähentää työssäuupumisen riskiä jopa 84%. Humbolin digitaalinen palvelu auttaa esihenkilöitä käymään säännöllisiä vuorovaikutuksia henkilöstön kanssa sekä automatisoimaan rutiinitoimenpiteitä. 

Uskomme että vuorovaikutuksessa kehittämisessä on suuri hyödyntämätön potentiaali ja avain monien työelämän haasteiden ratkaisemiseksi. Jos voimme auttaa mahdollisimman monia organisaatiota parempiin kohtaamisiin ja vuorovaikutuksiin, voimme vaikuttaa ihmisiin ja heidän elämäänsä ja tarjota tukea jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. 

Sen vuoksi loimme Humbolin.

Humbolin missio on “To impact people and their lives, one interaction at a time”. 

Humbolin on perustanut Andy Lundström, Antti Turunen ja Jyri Kytömäki Vaasassa maaliskuussa 2021. Humbol nimi tulee sanoista “Humble” ja “Bold”. Uskomme että meidän tavoitteisiin pääseminen vaatii sekä nöyryyttä että rohkeutta. Toivottavasti tarinamme osuu sinuun ja haluat lähteä mukaan matkallemme, joko asiakkaana, työyhteisön jäsenenä tai seuraajana. 

Parempiin kohtamisiin, 

Jyri, Antti ja Andy