Tavallisimmat käyttökohteet

Keskusteluja varten voit hyödyntää Humbolin valmiita malleja tai luoda organisaatiollesi räätälöidyn yhteisen mallin tavoite- ja kehityskeskusteluille sekä määrittää niiden tavoiteajankohdan. Esihenkilö saa automaattisen ilmoituksen, kun on aika varata keskustelu, ja Humbol ehdottaa automaattisesti vapaita ajankohtia sekä varaa keskustelun. Ennen keskustelua Humbol kutsuu tiimiläiset valmistautumaan, ja esihenkilö voi tutustua tiimiläisten vastauksiin ennakolta. Keskustelussa käydään läpi tiimiläisten vastauksia ja asetetaan tarvittaessa tavoitteita käyttäen tavoitemallikirjastoa. Sovitut tavoitteet ja tehtävät siirtyvät automaattisesti seuraavaan keskusteluun.

Keskusteluihin voit käyttää Humbolin valmiita malleja tai luoda organisaatiollesi yhteisen mallin one-to-one-keskusteluille sekä määrittää niiden tiimi- tai yksilökohtaiset frekvenssit. Esihenkilö saa automaattisen ilmoituksen keskustelun varaamisesta, ja Humbol ehdottaa automaattisesti sopivia ajankohtia sekä varaa joko yksittäisen tai useampia keskusteluja. Ennen keskustelua Humbol kutsuu tiimiläiset valmistautumaan, ja esihenkilö voi tutustua tiimiläisten vastauksiin etukäteen. Keskustelussa käydään läpi tiimiläisten vastauksia, aktiivisia tavoitteita ja sovitaan follow-up-tehtävistä. Sovitut tehtävät siirtyvät automaattisesti seuraavaan keskusteluun.

Keskusteluihin voit käyttää Humbolin valmiita malleja tai luoda organisaatiollesi yhteisen mallin palautekeskusteluille sekä määrittää niiden tiimi- tai yksilökohtaiset frekvenssit. Esihenkilö tai tiimiläinen saa automaattisen ilmoituksen keskustelun varaamisesta, ja Humbol ehdottaa automaattisesti sopivia ajankohtia sekä varaa keskustelun. Keskusteluun voi lisätä sisäisiä tai ulkoisia kollegoita/asiakaskontakteja palautteenantajiksi, ja heille lähetetään automaattiset palautepyynnöt ennen keskustelua. Ennen keskustelua sekä esihenkilö että tiimiläinen voivat valmistautua ja tutustua toistensa vastauksiin ja saatuun palautteeseen. Keskustelussa käydään läpi tiimiläisten ja esihenkilön vastauksia, saatuja palautteita ja sovitaan follow-up-tehtävistä.

Humbolin avulla voit luoda organisaatiollesi, tiimeillesi ja yksittäisille työntekijöille suoritus- tai kehitystavoitteita sekä yhdistää ne kokonaisvaltaisiksi suunnitelmiksi. Asetetut tavoitteet näkyvät automaattisesti esimerkiksi osana one-to-one-keskusteluja. Humbol sisältää myös mallikirjaston, johon voi luoda valmiita esimerkkimalleja tavoitteiden asettamiseen, kuten vuositavoitteiden, kehitys- ja koulutussuunnitelmien laatimiseen tai onboardingiin.