Humbolista hyötyvät kaikki

Esihenkilö

Esihenkilöt käyttävät jopa yli 90% vähemmän aikaa keskusteluiden varaamiseen ja saavat enemmän aikaa merkityksellisiin kohtaamisiin. Heillä on parempaa tietoa siitä, miten he voivat palvella tiimiläisiään yksilöllisesti ja auttaa heitä onnistumaan.

HR

HR voi nopeasti ja helposti luoda organisaation mallit sekä rakenteet yhteisen johtamiskulttuurin perustuksiin. Saat parempaa dataa, jolla voit seurata että sovitut toimintatavat toteutuvat arjessa sekä miten työntekijäkokemus kehittyy reaaliaikaisesti.

Tiimiläinen

Tiimiläiset tulevat paremmin nähdyksi ja kuulluksi yksilöinä. Humbol tuo yhtenäisyyttä ja tasalaatuisuutta sekä varmistaa, että kaikki henkilöt organisaatiossa saavat sitä johtamista mikä heille kuuluu.