remote_leadership-1024×606

5 vinkkiä parempaan etäjohtamiseen

Koronaviruspandemian myötä etäjohtaminen on noussut monen organisaation agendalle. Vaikka johtamista on monessa organisaatiossa aikaisemminkin toteutettu ”etänä”, johtaminen on tapahtunut pääsääntöisesti toimistolla, eikä etäjohtaminen ole näkynyt arjessa. Nyt puhutaan sekä etätyöstä että etäjohtamisesta, mutta itse uskon, että paluuta entiseen ei enää ole. 

Jatkossa varmasti lopetetaan puhuminen etätyöstä ja etäjohtamisesta ja puhutaan yksinkertaisesti työstä ja johtamisesta. Tulevaisuudessa työn tekeminen ei ole monien osalta enää sidoksissa paikkaan: teemme työmme siellä, missä sitä on parasta ja käytännöllisintä tehdä.  

Mitä eroa sitten on johtamisella ja etäjohtamisella? Merkittävin ero on tietysti se, että etäjohtaminen tapahtuu etäältä: emme voi nähdä ja tulkita toista henkilöä samalla tavoin kuin kasvotusten, eikä enää tapahdu spontaaneja kohtaamisia kahvinkeittimen luona. Tämä tarkoittaa sitä, että etäjohtamisessa johdonmukaisuuden, proaktiivisuuden ja järjestelmällisyyden merkitys korostuu.

Miksi toiset tiimit pärjäävät paremmin myös pandemian aikana?

Säännölliset ja ohjatut etäkohtaamiset ovat yksi tapa varmistaa, että viestintä sujuu sekä yksilö- että tiimitasolla. Pandemian aikana tarve on vain korostunut. Useat organisaatiot ovat minulle vahvistaneet, että ne tiimit joissa on ollut selkeä keskustelurakenne ja kulttuuri (esimerkiksi säännölliset ja ohjattuja one-to-one keskustelut), ovat pärjänneet paremmin muihin verrattuna myös pandemian aikana. Useiden organisaatioiden kanssa on myös keskusteltu siitä, miten tästä saadaan rakennettua käytäntö ja kulttuuri, joka pätee koko organisaatiossa eikä vain yksittäisissä tiimeissä?

Tässä 5 vinkkiäni parempaan etäjohtamiseen (vinkit toki pätevät myös muuhun johtamiseen 😉  
  1. Määrittele kohtaamisten rytmi ja sisältö, eli rakenteet. On tärkeää määritellä, millaisia toistuvia kohtaamisia tapahtuu esimerkiksi kuukauden aikana. Sisällön, eli agendan, tulisi vastata sitä yrityskulttuuria, jota haluatte organisaatiossanne rakentaa. Ennen kaikkea sisällön tulisi kuitenkin vastata sellaista johtamistapaa, jota organisaationne tavoittelee.  
  2. Ota tiimiläiset mukaan kohtaamisten valmisteluihin. Pidä agenda, muistiinpanot ja sovitut toimenpiteet kaikkien osallistujien saatavilla. Paras kohtaaminen on sellainen, johon jokainen on valmistautunut. Kerro osallistujille selkeästi asiat, joihin toivot heidän valmistautuvan etukäteen. Rohkaise osallistujia ja tarjoa heille myös mahdollisuus lisätä agendaan sellaisia aiheita, jotka ovat tärkeitä heille juuri nyt. 
  3. Ole läsnä. Kun kaikki ovat valmistautuneet hyvin etukäteen, aikaa ei kulu asioiden loputtomaan kirjaamiseen, vaan voit keskittyä kuuntelemiseen. Vakioagendan lisäksi kannustan puhumaan myös muista asioista: ”Hei, miten sulla menee sen taloprojektin kanssa?”
  4. Dokumentoi ja pidä kiinni sovitusta. Kirjaa sovitut tehtävät sekä niiden vastuuhenkilöt ja aikataulut sellaiseen paikkaan, että teidän on helppo palata niihin seuraavassa kohtaamisessa. Varmista myös, että lupaukset pidetään.
  5. Pyydä palautetta. Vaikka oletkin esihenkilö, olet silti ihminen, joka haluaa palautetta. Kysy rohkeasti, miten keskustelu vaikutti osallistujiin ja onko jotain, minkä olisi voinut tehdä paremmin? 

Kuten huomaat, tämä ei ole ydinfysiikkaa. Asiat ovat yksinkertaisia, mutta tarvitaan järjestelmällisyyttä ja johdonmukaisuutta, jotta ne vaikuttaisivat halutulla tavalla. Tämä vaatimus korostuu etäjohtamisessa.  

Me Humbolilla tiedämme, että uusi aika edellyttää uusia toimintatapoja. Olemme kehittäneet palvelualustan, joka auttaa esihenkilöitä käymään suunniteltuja, ohjattuja ja sen kautta parempia keskusteluita sekä tiimi- että yksilötasolla. Uskomme, että hyvä kohtaaminen on avain parempaan johtamiseen. Jos haluat tietää miten Humbol voi tukea sinua blogissa mainituissa asioissa, sovi tapaaminen tämän linkin kautta.