remote_leadership-1024×606

5 enkla tips för bättre ledarskap på distans

I samband med Coronapandemin har ledarskap på distans blivit en del av  vardagen för många organisationer. Även om ledarskap har skett på distans i många organisationer redan tidigare, har ändå ledarskapet huvudsakligen skett på kontoret och distansledarskapet har inte varit synligt på samma sätt i vardagen. Nu pratar vi om både “arbete på distans” och “ledarskap på distans”, men jag tror personligen att det inte finns någon återvändo till det gamla. 

I framtiden kommer vi definitivt att sluta prata om “distansarbete” och “distansledning” och helt enkelt prata om arbete och ledning. I framtiden kommer arbetet inte längre att vara platsbundet för lika många: vi kommer att göra vårt arbete där det är bäst och mest praktiskt att göra det.  

Så vad är skillnaden mellan ledning och ledning på distans? Den största skillnaden är naturligtvis att ledning på distans sker på avstånd: vi kan inte se och tolka den andra personen på samma sätt som om vi ses ansikte mot ansikte, och det finns inte längre några spontana möten vid kaffemaskinen. Detta innebär att i ledningen på distans betonas vikten av kontinuitet, proaktivitet och systematisering. Här är 5 enkla tips på hur du genom bättre diskussioner och möten skapar ett bättre ledarskap på distans (naturligtvis gäller tipsen även för annan ledning;)  

  1. Definiera mötenas rytm och innehåll, dvs. strukturerna. Det är viktigt att till exempel definiera vilken typ av återkommande samtal och diskussioner  som inträffar under en månad. Innehållet, eller agendan, ska matcha företagskulturen du vill bygga i din organisation. Framför allt bör dock innehållet återspegla den ledarstilen som din organisation vill uppnå.  
  2. Involvera teammedlemmar i förberedelserna inför mötena. Håll agendan, anteckningarna och överenskomna aktiviteter tillgängliga för alla deltagare. Det bästa mötet är ett som alla är förberedda på. Berätta tydligt för deltagarna de saker du vill att de ska förbereda sig på i förväg. Uppmuntra deltagarna och ge dem också möjlighet att lägga till ämnen som är viktiga för dem just nu. 
  3. Var närvarande. När alla är väl förberedda i förväg spenderas inte tid på att anteckna  oändligt mycket anteckningar, du kan istället fokusera på att lyssna. Förutom standard agendan uppmuntrar jag dig att prata om andra saker också: ”Hej, hur går det för dig med ditt husprojekt?”
  4. Dokumentera och håll dig till agendan. Anteckna de överenskomna uppgifterna och de ansvariga personerna på en plats där det enkelt för dig att hitta dem vid nästa möte. Se också till att alla löften hålls.
  5. Be om feedback. Även om du är en chef, är du fortfarande en människa som vill ha feedback. Fråga gärna hur diskussionen påverkade deltagarna och finns det något som kunde ha gjorts bättre? 

Som du kan se,  detta är inte kärnfysik. Det är enkla saker, men det behövs systematik och kontinuitet för att få dem att fungera som planerat. Detta krav betonas i ledarskap på distans.  

Vi på Humbol vet att den nya tidsåldern kräver nya sätt att arbeta. Vi har utvecklat en serviceplattform som gör att vi kan ge ledarna mer tid för bättre ledarskap. Vi tror att ett bra samtal är nyckeln till bättre ledarskap. Om du vill veta hur Humbol kan stödja dig i de saker som nämns i bloggen, beställ en kort demo via den här länken. I demon visar vi hur allt fungerar i praktiken.