Kundupplevelser

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

Valamis

”Både våra teammedlemmar och chefer har välkomnat Humbol och vår erfarenhet av lösningen har varit mycket positiv. Med Humbol har vi haft möjligheten att skapa en tydlig struktur för våra återkommande samtal. Att följa upp samtal och relaterade uppgifter är både intuitivt och enkelt. Detta skapar transparens och säkerställer att alla kommer ihåg vad man har kommit överens om. Humbol hjälpte oss också att förnya våra samtalsprocesser, tänka om vad som är viktigt och gav oss bättre förståelse för vilket värde samtalen bör ge både till våra medarbetare och vår verksamhet”

Minna Kekkonen

Service Lead, Consulting

Fluido

”Humbol har tillfört regelbundenhet, rättvisa, transparens och enhetlighet i våra samtal med personalen på Fluido. Jag behöver inte längre dokumentera personliga samtal i separata dokument utan jag har alla dessa i Humbol: samtal, överenskomna uppgifter och trender. Genom Humbol kan jag vid behov eskalera frågor från de samtal jag har haft till exempel till min team manager, så att vi alla kan följa ärendets status och framsteg på olika nivåer. Vid behov får jag även en vänlig påminnelse om öppna ärenden. Jag använder också Humbol för att övervaka teamets allmänna puls och status, så jag har en bra allmän uppfattning om vad som händer i organisationen och vad som händer i de olika teamen.”

Jarl Matti Anttila

Chief Creative Officer (CCO), Co-founder

Jakamo

”Den lösning som Humbol erbjuder är revolutionerande inom sitt område. Humbol erbjuder en innovativ plattform för att organisera individuella samtal för organisationen, med hjälp av vilka människors potential kan frigöras till sin fulla glans..”

Jari Hakulinen

Account Management & Sales

Compile

”Samarbetet med Humbol har varit precis så smidigt som vi föreställt oss att det skulle vara baserat på de diskussioner vi hade med dem när vi valde verktyget. Utöver verktyget har vi även fått utmärkt hjälp av Humbol-teamet i form av sparring.”

Tino Välimäki

Chief People & Culture Officer

Lyyti

”Under en lång tid sökte vi efter en lämplig lösning för att stödja Lyytis starka 1on1-kultur. Det var avgörande för oss att hitta en lösning som inte bara skulle underlätta enskilda samtal mellan teamledare och teammedlemmar utan också stödja Lyytis tillväxt- och lönesamtal. Ett väsentlig krav för oss var också att hitta en lösning som skulle göra det enkelt att samla in feedback från kollegor i hela organisationen. Humbol kunde uppfylla alla våra viktiga krav, och implementationen har varit problemfri. Humbols användarvänliga gränssnitt har fått beröm från personalen, och supporten har alltid varit snabb när det behövts. Humbol förstärker Lyytis feedbackkultur och hjälper oss skapa meningsfulla samtal dagligen.”

Jarkko Hansen

Head of product management

Apotti

”Hittills har de flesta av chefens verktyg varit sådana som behöver betjänas. Det här är ett av de första verktygen som automatiserar manuella saker och gör jobbet åt mig.”

Lauri Iso-Markku

Commercial director

Duunitori

”När vi bestämde oss för att utforma en ny struktur för våra 1:1-samtal hade vi två mål: att göra samtalen mer medarbetarorienterade och att dom leder till mer aktivitet och systematik. Vi har lyckats med båda två.”

Mia Storm

Sales Director

Certum

”Certum har erfarenhet av många typer av mjukvara, men Humbol överraskade mig med sin enkelhet. Med hjälp av Humbol har vi kunnat skapa en gemensam samtalskultur och mer enhetligt ledarskap mellan de olika team. Det är också smart ur ledningens synvinkel när vi enkelt kan se från Humbol hur vår medarbetarupplevelse utvecklas.”

Sami Siikala

VD

Sevas Kodit

”Humbols briljanta system skapade snabbt en kultur av regelbundna samtal mellan teamledaren och teammedlemmen. Det enkla användargränssnittet guidar deltagarna till att prata om det som är viktigast, dvs hur teammedlemmen har det. Som VD får jag en regelbunden överblick på hur våra medarbetare har det.”

Pauliina Heiskanen

HR-partner

Varma

”Hos Varma, vill vi göra det möjligt för våra specialister att få feedback från kollegor och partners och att meningsfulla samtal om feedbacken med sin team manager. Vi vill särskilt göra det smidigt och enkelt att både ge och fråga efter kollegors feedback för att stödja den egna personliga utvecklingen. För att främja detta inledde vi ett samarbete med Humbol hösten 2022. Enligt vår erfarenhet är Humbol lätt att använda och har aktiverat vår feedbackkultur.”

Niina Lantto

Human Resources Manager

LokalTapiola

”Humbol har inbringat mer systematik och enhetlighet till våra ”Arbetstimme-samtal”. Samtalsstrukturen som vi tillsammans med personalen designat fungerar bra och guidar båda parterna till att förbereda sig inför samtalen. Genomgångna ärenden och uppgifter finns sparat för båda partnerna och kan följas upp. Med hjälp av Humbol kan vi även mäta hur betydelsefulla samtalen varit och resultaten har varit på en hög nivå.”

Jan-Anders Broo

Development manager

Beamex

”Redan innan vi tog Humbol i bruk hade vi ett fungerande system med egentid-samtal, men anteckningarna delades inte mellan förmannen och den anställda. Med Humbol har vi uppnått större transparens och bättre kommunikation. Det är modigt (*bold) av Humbol-teamet att låta oss, som kunder, vara med och bygga upp användarupplevelsen för oss själva men också för övriga användare. Förbättringsförslag har ödmjukt (*humble) tagits emot och även implementerats. Jag kan verkligen rekommendera Humbol som kommunikationsplattform och samarbetspartner .”

*Namnet Humbol kommer från orden ”humble” och ”bold.

Pihla Knaapila

People & Culture Manager

Dottir Attorneys

”Öppen och ärlig diskussion har alltid varit i centrum för vår kultur, men med hjälp av Humbol har vi kunnat få den välbehövliga strukturen för diskussioner mellan team manager och medlemmar. Lättheten att använda Humbol är definitivt ett av dess största fördelar, och Humbol-teamet har beundransvärt tagit emot all feedback och förslag på förbättringar från vår personal och implementerat ändringar i tjänsten utifrån dem. Att tillsammans skapa samtalsmallarna för att möta våra behov i början av projektet hade stor betydelse. I allmänhet är det alltid ett nöje att ha att görar med Humbol-teamet.”

Hanna Koistinen

HR-manager

Tampere Adult Education Centre

”Med hjälp av Humbol är samtalskulturen mer enad än tidigare. Bokning och förberedelse för utvecklingssamtalet görs ”obligatoriskt”, men enkelt. Humbol tillför enhetlighet och struktur i samtalen.”

Miikka Wathén

Trafikledare

Varova

”Humbol är ett jättebra verktyg för samtal. Det minskar chefens manuella arbete avsevärt, när samtalen kan hittas på ett ställe och det är lätt att återvända till dem.”

Joonas Rustholkarhu

HR Manager

Nordic Green Energy

”Humbol var väldigt enkelt och snabbt att ta i bruk. Responsen från cheferna har varit positiv och Humbol har tillfört konkreta hjälpmedel i deras vardag. Genom kontinuerliga samtal har det varit möjligt att påverka medarbetarupplevelsen mer proaktivt. Nu har vi en tydlig struktur som gör det enkelt att ta med nya människor när de börjar hos oss.”