antti turunen, jyri kytömäki & andy lundström

Humbol tuo digitaalisen ratkaisun esihenkilöiden tueksi muuttuvassa työelämässä

Kulunut vuosi on mullistanut monen yrityksen johtamiskäytännöt, kun ainakin osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin. Etätyö on korostanut vuorovaikutuksen merkitystä, kun aikaisemmin tavalliset spontaanit kohtaamiset toimistolla ovat jääneet puuttumaan. Työelämän muutos entistä itseohjautuvammaksi ja osittain virtuaaliseksi vaatii esihenkilöiltä uutta ajattelutapaa ja osaamista työyhteisön kehittämiseksi. Tulevaisuuden johtaminen ei ole enää paikkasidonnaista. 

Vaasalainen startup-yritys Humbol Oy on tänään lanseerannut uuden digitaalisen palvelun, joka tukee esihenkilötyötä. Rutiineja automatisoimalla se antaa esihenkilöille enemmän aikaa parempaan johtamiseen. Verkossa ja matkapuhelimessa toimiva palvelu ohjaa esihenkilöitä käymään parempia keskusteluita henkilöstön kanssa sekä varmistaa, että sovitut tehtävät henkilöstökokemuksen kehittämiseksi tehdään ja että omasta toiminnasta saadaan jatkuvasti palautetta. Johtamisjärjestelmän avulla esihenkilöiden toiminnasta tulee entistä proaktiivisempaa ja järjestelmällisempää. 

Liiketoiminnan ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen on olemassa paljon erilaisia ohjelmistoja. Viimeisten kymmenen vuoden aikana eniten kehitystä on tapahtunut asiakasrajapinnassa käytettävissä ohjelmistoissa kuten CRM järjestelmissä, verkkokaupoissa ja markkinoinnin automaatiossa. Työntekijäkokemuksen, henkilöstöhallinnon ja johtamisen aloilla tämä kehitys on vasta alkamassa. ”Vaikka esihenkilöillä on merkittävä rooli työntekijäkokemuksen luomisessa, ei ole olemassa kovin monta digitaalista ratkaisua, jotka auttaisivat heitä arjessa ja ohjaisivat toimintaa. Me haluamme tehdä johtamiselle saman kuin CRM-järjestelmät ovat tehneet myynnille, markkinoinnille ja asiakaspalvelulle”, kertoo Humbol Oy:n toimitusjohtaja Antti Turunen. 

Ajankäyttö esihenkilöiden haasteena 

Monet esihenkilöt jakavat aikansa johtamisen ja asiantuntijatyön välillä, jonka vuoksi ajankäyttö ja tekemisen priorisointi on jatkuva haaste. Yhdysvaltalaisen O.C. Tanner Instituten tutkimuksen mukaan ohjatut ja säännölliset kahdenkeskiset keskustelut voivat vähentää työssä uupumisen riskiä jopa 84 %. Humbolin digitaalinen palvelu ohjaa esihenkilöitä säännölliseen vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa sekä automatisoimaan rutiinitoimenpiteitä. 

Perinteisesti henkilöstöasioiden kehittämiseksi pysähdytään esimerkiksi henkilöstökyselyn yhteydessä kerran tai kaksi vuodessa, ja silloin ongelmien ratkaiseminen voi olla liian myöhäistä. Kun vuorovaikutus tapahtuu säännöllisesti, johtamisesta tulee ennakoivampaa ja asiat ratkaistaan ennen kuin niistä syntyy ongelmia”, Humbol Oy:n toimitusjohtaja Antti Turunen sanoo. 

Ohjatulla johtamisella lisää yhdenvertaisuutta

Gallupin tekemän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 85 % työntekijöistä ei ole sitoutuneita työhönsä. Työhön sitoutuneisuuteen vaikuttaa eniten suhde lähimpään esihenkilöön. Humbolin avulla yritys voi tuoda johtamiseen systemaattisuutta ja yhdenvertaisuutta, koska yritykselle määritellään sopiva johtamisen malli, jonka piirissä kaikki työntekijät ovat. Tällöin voidaan myös varmistaa, että johtaminen tiimeissä, eri toimipisteissä ja etänä on yhdenvertaista ja läpinäkyvää. 

Kun spontaanit kohtaamiset toimistolla vähenevät, syntyy johtamiseen helposti tyhjiö ja yksilö unohtuu. Digitaalisia välineitä hyödyntämällä voimme auttaa esihenkilöitä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan. Tämä tuo johtamiseen proaktiivisuutta ja voimme edistää henkilöstökokemusta positiivisesti myös etäjohtamisessa”, kertoo Humbol Oy:n toimitusjohtaja Antti Turunen. 

Vaasalainen Devatus Oy on yksi Humbol Oy:n ensimmäisistä asiakkaista. ”Kuluneen vuoden aikana olemme selkeästi huomanneet tarpeen yhtenäistää johtamisen malleja tuoden toimintaamme yhdenvertaisuutta, parempia vuorovaikutustapoja sekä työyhteisöä palvelevia rakenteita. Uskomme, että Humbolin avulla voimme vaikuttaa positiivisesti työssä viihtymiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työhömme luoda yksi Vaasan seudun kiinnostavimmista IT-alan työnantajista”, toteaa Devatus Oy:n toimitusjohtaja Mika Filander. 

Humbol Oy:n perustajat ovat Antti Turunen, Jyri Kytömäki ja Andy Lundström. Antilla on aikaisemmin ollut keskeinen rooli Euroopan suurimman Salesforce-konsultointiin keskittyvän Fluido Oy:n kasvutarinan rakentamisessa. Jyrillä on kattava kokemusi globaalien digitaalisten palvelujen rakentamisesta Reaktor Innovations Oy:lla viimeisten 20 vuoden ajalta. Andy on ollut mukana rakentamassa yhtä Suomen suosituimmista henkilöstökyselytuotteista. Heitä yhdistää halu rakentaa Vaasaan innovatiivinen yritys, joka paremman vuorovaikutuksen avulla vaikuttaa ihmisiin ja heidän työelämäänsä ympäri maailmaa. 

Kuvat: 
Humbol Oy:n perustajat (kuva: Sami Pulkkinen)
Humbol Oy:n logo
Devatus Oy:n toimitusjohtaja Mika Filander 

Lisätietoja: 
Humbol Oy:n verkkosivut: www.humbol.app 
Antti Turunen, puh: +358 44 740 9199, antti@humbol.app