antti turunen, jyri kytömäki & andy lundström

Humbol lanserar digital lösning för att stödja chefer i ett föränderligt arbetsliv

Det gångna året har inneburit en förändring för många företags ledarskapspraxis, då åtminstone en del av medarbetarna har övergått till distansarbete. Eftersom de spontana mötena på kontoret fallit bort har distansarbetet framhävt betydelsen av regelbunden interaktion. Arbetslivets förändring mot en mer självstyrd och delvis virtuell miljö ställer krav på ett helt nytt tankesätt och kompetens att utveckla arbetsgemenskapen hos cheferna. Framtidens ledarskap är inte längre platsbundet. 

Startup företaget Humbol Ab i Vasa har idag lanserat en ny digital tjänst som stöder chefsarbete. Genom att automatisera rutiner ger den cheferna mer tid att för bättre ledarskap. Tjänsten, som fungerar på webben och i mobilen, ger cheferna möjlighet att föra bättre diskussioner och samtal med medarbetarna och säkra att överenskomna åtgärder för att utveckla medarbetarupplevelsen omsätts i praktiken och att medarbetarna kontinuerligt får respons om sitt arbete. Plattformen möjliggör ett mer proaktivt och systematisk ledarskap. 

Det finns en uppsjö av program för att utveckla organisationers affärsverksamhet. Under det senaste decenniet har programvara som används i kundgränssnittet utvecklats mest, såsom CRM-system, webbutiker och system för marknadsföringsautomation. Inom medarbetarupplevelse och ledarskap är utvecklingen först i startgroparna. – Trots att cheferna spelar en betydande roll i att skapa medarbetarupplevelsen finns det inte så många digitala lösningar som kan hjälpa dem i vardagen och styra verksamheten. Vi vill göra detsamma med ledarskap som CRM-system har gjort för försäljning, marknadsföring och kundservice, säger Humbol Ab:s verkställande direktör Antti Turunen. 

Tidsanvändning en utmaning för chefer 

Många chefer fördelar sin tid mellan ledarskap och andra uppgifter, vilket gör tidsanvändning och prioritering till en ständig utmaning. Enligt en undersökning vid amerikanska O.C. Tanner Institute kan planerade och regelbundna medarbetarsamtal minska risken för utbrändhet med upp till 84 %. Humbols digitala tjänst hjälper cheferna skapa en mer regelbunden interaktion med sina medarbetare. . 

– Traditionellt har frågor om  personalutvecklingen utvärderats i samband med en medarbetarundersökning en eller två gånger i året, men då kan det vara för sent att lösa problem som uppstår tidigare. När interaktionen sker regelbundet blir ledarskapet mer proaktivt och saker kan lösas innan de orsakar problem, säger Humbol Ab:s verkställande direktör Antti Turunen. 

Handlett ledarskap ökar jämlikheten

Enligt en global undersökning av Gallup är 85 procent av världens anställda inte engagerade i sitt jobb. Engagemanget påverkas mest av relationen till den närmaste chefen.  Med hjälp av Humbol kan företaget få ett mer systematiskt och likvärdigt ledarskap, då företaget väljer en lämplig ledarskapsmall som omfattar alla anställda. På så sätt kan man även säkra att ledarskapet är likvärdigt i teamen, vid olika enheter och på distans. 

– När de spontana mötena på kontoret minskar, blir det lätt ett gap i ledarskapet och individen glöms bort. Genom att utnyttja digitala verktyg kan vi hjälpa chefer att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Det gör ledarskapet proaktivt och att vi kan främja medarbetarupplevelsen positivt även när ledarskapet sker på distans , säger Humbol Ab:s verkställande direktör Antti Turunen. 

Devatus Oy i Vasa hör till Humbol Ab:s första kunder. – Under det gångna året har vi tydligt märkt ett behov av att harmonisera ledarskapsmodellen för att göra vår verksamhet mer likvärdig och skapa bättre interaktion och strukturer som tjänar arbetsgemenskapen. Vi tror att vi med hjälp av Humbol kan förbättra vår arbetstrivsel, kompetensutveckling och vårt arbete för att skapa en av de mest intressanta arbetsplatserna inom IT-branschen i Vasa, konstaterar Devatus Oy:s verkställande direktör Mika Filander. 

Humbol Ab:s grundare är Antti Turunen, Jyri Kytömäki och Andy Lundström. Antti har tidigare haft en central roll i att bygga en av Europas största Salesforce-konsultpartner Fluido Oy:s tillväxthistoria. Jyri har under senaste 20 åren utvecklat globala digitala tjänster vid Reaktor Innovations Ab. Andy har varit med om att bygga en av Finlands populäraste medarbetarundersökningar. De delar viljan att bygga ett innovativt företag i Vasa som positivt påverkar människor och deras arbetsliv via bättre interaktion världen över. 

Bilder: 
Humbol Ab:s grundare (foto av Sami Pulkkinen)
Humbol Ab:s logo
Devatus Oy’s verkställande direktör Mika Filander 

Mer information: 
Humbol Ab:s webbplats: www.humbol.app 
Antti Turunen, tfn +358 44 740 91 99, antti@humbol.app