AdobeStock_442353904

Itseohjautuvuus ja johtaminen: 3 tärkeää vinkkiä esihenkilöille

Viimeisen vuoden aikana on käynyt entistä selvemmäksi, että työskentely on muuttunut entistä itsenäisemmäksi. Ohjelmistokehityksen puolelta tutuksi tullut itseohjautuvuus on nyt entistä yleisempää myös muilla aloilla. Tähän muutokseen vaikuttaneet syyt ovat selvät: kun tiimiläiset saavat enemmän päätösvaltaa, heille kehittyy paremmat valmiudet käsitellä monimutkaisia ja yllättäviä tilanteita nopeasti muuttuvassa ympäristössä. 

Itseohjautuvuus on tuonut monia myönteisiä vaikutuksia työtyytyväisyyteemme. Kun työntekijät saavat työnantajan tavoitteiden, vision ja arvojen puitteissa enemmän valtaa päättää, miten he tekevät työnsä, työtyytyväisyys paranee. Tällainen johtamistapa on vastakohta perinteiselle johtamishierarkialle, jossa työntekijät raportoivat johdolle ja saavat siltä ohjeita. 

Vaikka on olemassa erilaisia itseohjautuvuuden tasoja – ja itseohjautuvuuden taso riippuu viime kädessä tiimin mieltymyksistä – viittaan tässä kirjoituksessa perinteiseen muotoon, jossa tiimillä on vastuu työn hallinnasta ja toteutuksesta mutta jossa tavoitteiden asettamisesta ja tiimin muodostamisesta huolehtivat tiimin ulkopuoliset henkilöt. 

Itseohjautuvien tiimien johtamisessa korostuu johtajan kyky motivoida ja valmentaa tiimejä ja yksilöitä antamatta liikaa vastauksia ja asettamatta liikaa rajoituksia. Haluan tässä kirjoituksessa jakaa kolme tärkeintä vinkkiäni itseohjautuvien tiimien johtamiseen. 

  1. Valtuuksien antaminen tiimille
    Ensisijainen tehtäväsi itseohjautuvan tiimin johtajana on antaa sille selkeä, inspiroiva ja yrityksen tavoitteita, visiota ja arvoja vastaava suunta sekä tukea tiimiä. Antamasi suunta ei kuitenkaan määrittele jokaisen tiimiläisen yksilöllisiä tehtäviä seuraavan puolen vuoden ajaksi, vaan siitä heidän on huolehdittava itse. Tehtäväsi johtajana on poistaa rajoitukset ja esteet tavoitteesi tieltä. 
  1. Tiimiin luottaminen
    Tiimi menestyy, kun sen vapaudet ja vastuu hienoisesti ylittävää sen kypsyyden. Tämä tarjoaa tiimiläisille mahdollisuuden kehittyä ja ottaa enemmän vastuuta. Älä aliarvioi itseohjautuvan tiimin hyvään johtamiseen kuluvaa aikaa. Jos olet vastuussa sekä ihmisistä että muista asioista, ihmiset on asetettava etusijalle.
  1. Yksilöt ja tiimikulttuuri
    Johtaja vaikuttaa merkittävästi niin tiimin käyttäytymiseen, arvoihin kuin kirjoitettuihin että kirjoittamattomiinkin sääntöihin. Kun haluat kehittää yrityskulttuuria, toimintasi ja johtamistapasi on oltava linjassa sen kanssa, millaiseksi haluat kulttuuria muokata. Tutustu tiimiläisiin, käytä aikaa aktiiviseen kuunteluun ja opettele kysymään hyviä avoimia kysymyksiä. Vietä jokaisen tiimiläisen kanssa yhtä paljon aikaa, äläkä unohda huippusuoriutujia.

Haluamme Humbolin avulla antaa johtajille enemmän aikaa keskittyä parempaan johtamiseen lisäämällä johtamisen proaktiivisuutta ja yhdenvertaisuutta. Haluatko kuulla, miten voisimme tukea organisaatiotasi? Varaa tapaaminen kalenteristani, niin voimme jutella asiasta lisää.