AdobeStock_442353904

Självorganisering och ledarskap: 3 viktiga tips för chefer

Arbetets utveckling mot en ökad självorganisering har blivit allt tydligare under det senaste åren. Ett koncept som är allmänt antaget inom IT-branschen har nu också blivit vanligare inom andra affärsområden. Orsakerna till denna utveckling är tydliga: När ett team har befogenhet att besluta om fler saker, är de bättre rustade för att hantera komplexa, oförutsägbara situationer i en miljö som förändras snabbt.

Självorganisation har haft många positiva effekter på vår arbetstillfredsställelse. Det faktum att vi har större befogenheter att besluta om hur vi utför vårt arbete, förutsatt att vi är i linje med vår arbetsgivares mål, visioner och värderingar, ökar arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse överlag. Detta tillvägagångssätt i förhållande till ledarskap står i kontrast till en traditionell chefshierarki, där de anställda rapporterar uppåt och får instruktioner från hierarkin. 

Även om det finns olika nivåer av självorganisering – och nivån av självorganisation i slutändan beror på ditt teams preferenser – hänvisar jag i denna artikel till den traditionella formen där teamet har ansvar för att hantera och utföra arbetet, men att ange mål och att skapa teamet görs av andra. 

Att leda självorganiserande team betonar en chefs förmåga att motivera och utveckla team och individer, utan att ge för många svar och sätta för många begränsningar. I den här artikeln vill jag dela med mig av mina tre viktigaste tips i att leda  självorganiserade team. 

  1. Ge teamet befogenhet
    Din främsta uppgift som ledare för ett självorganiserat team är att framföra en tydlig och inspirerande riktning för arbetet och att stödja teamet. De riktlinjer du ger teamet ska inte innehålla varje individs arbetsuppgifter för det kommande halvåret – det är upp till dem. Din uppgift som ledare är att eliminera alla begränsningar och hinder som ligger i vägen för att målet skall uppnås.
  2. Lita på teamet
    Ett team frodas bäst då dess frihet och ansvar överskrider dess mognadsnivå en aning. Detta ger team-medlemmarna möjlighet att växa och ta mer ansvar. Underskatta inte den tid som ett gott ledarskap för ett självorganiserat team kräver. Om du har ansvar för både människor och andra saker måste människorna komma först.
  3. Individer och teamets kultur
    Ledaren har ett stort inflytande på ett teams beteende, värderingar och regler, både skrivna och oskrivna. Gällande kultur, måste dina handlingar och ditt sätt att leda anpassas till hur du vill att kulturen ska se ut. Lär känna individerna i teamet, lägg tid på aktivt lyssnande och bli duktig på att ställa öppna frågor. Tillbringa lika mycket tid med var och en, och glöm inte de högpresterande.

Med Humbol vill vi ge chefer mer tid för bättre ledarskap genom att öka proaktivitet och jämlikhet i ledarkapet. Är du intresserad av att ta reda på hur vi kan hjälper er organisation? Boka en gratis demo idag och låt oss diskutera mer.