antti turunen, jyri kytömäki & andy lundström

Vår story

Visste du, att enligt en global undersökning av Gallup är 85 procent av världens anställda inte engagerade i sitt jobb? Engagemanget påverkas mest av relationen till den närmaste chefen.

Det gångna året har inneburit en förändring för många företags ledarskapspraxis, då åtminstone en del av medarbetarna har övergått till distansarbete. Eftersom de spontana mötena på kontoret fallit bort har distansarbetet framhävt betydelsen av regelbunden interaktion. Arbetslivets förändring mot en mer självstyrd och delvis virtuell miljö ställer krav på ett helt nytt tankesätt och kompetens att utveckla arbetsgemenskapen hos cheferna. Framtidens ledarskap är inte längre platsbundet. 

Digitaliseringen och robotiseringen kommer att effektivera arbetet och våra livet generellt. Det kommer även att ändra ledarskapet på olika sätt. Men på samma gång som världen blir mera komplex, blir empatia och förmåga att lyssna en bara starkare och starkare valuta i ledarskapet. Vi förflyttar oss mer och mer gentemot en modell där chefens roll är att hjälpa andra att lyckas. Den mer traditionella modellen byts ut mot en mera självgående modell.

Vi vill göra detsamma med ledarskap som CRM-system har gjort för försäljning, marknadsföring och kundservice

Humbol teamDet finns en uppsjö av program för att utveckla organisationers affärsverksamhet. Under det senaste decenniet har programvara som används i kundgränssnittet utvecklats mest, såsom CRM-system, webbutiker och system för marknadsföringsautomation. Inom medarbetarupplevelse och ledarskap är utvecklingen först i startgroparna. – Trots att cheferna spelar en betydande roll i att skapa medarbetarupplevelsen finns det inte så många digitala lösningar som kan hjälpa dem i vardagen och styra verksamheten. Vi vill göra detsamma med ledarskap som CRM-system har gjort för försäljning, marknadsföring och kundservice. 

Traditionellt har frågor om  personalutvecklingen utvärderats i samband med en medarbetarundersökning en eller två gånger i året, men då kan det vara för sent att lösa problem som uppstår tidigare. När interaktionen sker regelbundet blir ledarskapet mer proaktivt och saker kan lösas innan de orsakar problem. 

Enligt en undersökning vid amerikanska O.C. Tanner Institute kan planerade och regelbundna medarbetarsamtal minska risken för utbrändhet med upp till 84 %. Humbols digitala tjänst hjälper cheferna skapa en mer regelbunden interaktion med sina medarbetare

Vi tror att bättre och mer regelbundna samtal och diskussioner kan lösa många problem i arbetslivet. Här finns en otroligt stor outnyttjad möjlighet för företag. Om vi kan hjälpa företag till bättre interaktioner, kan vi vara med och påverka på människor och deras liv och erbjuda att stöd i ett ständigt förändrande arbetsliv.

Därför skapade vi Humbol.

Humbols mission är “To impact people and their lives, one interaction at a time”. 

Humbol är grundat av Andy Lundström, Antti Turunen och Jyri Kytömäki i Vasa i Mars 2021. Namnet Humbol kommer från orden “Humble” ja “Bold”. Två karaktärer vi tror man behöver för att uppnå de mål vi har. Vi hoppas att du gillar vår story och att du vill åka med på vår resa. Antingen som kund, medlem av teamet eller som följare. 

Mot en framtid av bättre samtal,

Jyri, Antti ja Andy