antti turunen, jyri kytömäki & andy lundström

Vår story

Visste du, att enligt en global undersökning av Gallup är 85 procent av världens anställda inte engagerade i sitt jobb? Engagemanget påverkas mest av relationen till den närmaste chefen.

Det gångna året har inneburit en förändring för många företags ledarskapspraxis, då åtminstone en del av medarbetarna har övergått till distansarbete. Eftersom de spontana mötena på kontoret fallit bort har distansarbetet framhävt betydelsen av regelbundna samtal. Arbetslivets förändring mot en mer självorganiserande och delvis virtuell miljö, ställer krav på ett helt nytt tankesätt och kompetens att utveckla arbetsgemenskapen hos cheferna. Framtidens ledarskap är inte längre platsbundet. 

Digitaliseringen och robotiseringen kommer att effektivisera arbetet och påverka våra liv på olika sätt. Det kommer även att ändra ledarskapet i våra organisationer. På samma gång som världen blir mera komplex, blir empati och förmågan att lyssna en enormt viktig egenskap inom ledarskapet. Vi förflyttar oss mer och mer gentemot en modell där chefens roll är att hjälpa andra att lyckas. Den mer traditionella hierarkiska modellen byts ut mot en mera självorganiserande modell.

Vi vill göra detsamma med ledarskap som CRM-system har gjort för försäljning, marknadsföring och kundservice

Humbol teamDet finns en uppsjö av program för att utveckla organisationers affärsverksamhet. Under det senaste decenniet har programvara som används i kundgränssnittet utvecklats mest, såsom CRM-system, webbutiker och system för marknadsföringsautomation. Inom medarbetarupplevelse och ledarskap är denna utveckling först i startgroparna. – Trots att cheferna spelar en betydande roll i att skapa medarbetarupplevelsen finns det inte så många digitala lösningar som kan hjälpa dem i vardagen och styra verksamheten. Vi vill göra detsamma med ledarskap som CRM-system har gjort för försäljning, marknadsföring och kundservice. 

Traditionellt har frågor rörande personalutveckling utvärderats i samband med en medarbetarundersökning en eller två gånger i året, men då kan det vara för sent att lösa problem som har uppstått tidigare. Med regelbundna samtal blir ledarskapet mer proaktivt och saker kan lösas innan de orsakar problem.

Enligt en undersökning vid amerikanska O.C. Tanner Institute kan planerade och regelbundna medarbetarsamtal minska risken för utbrändhet med upp till 84 %. Humbols digitala tjänst hjälper cheferna skapa en mer regelbundna och meningsfulla samtal med sina medarbetare.

Vi tror att bättre och mer regelbundna samtal och diskussioner kan lösa många problem i arbetslivet. Här finns en otroligt stor outnyttjad möjlighet för företag. Om vi kan hjälpa företag till bättre samtal, kan vi vara med och påverka på människor och deras liv och erbjuda att stöd i ett ständigt förändrande arbetsliv

Därför skapade vi Humbol.

Humbols mission är “To impact people and their lives, one interaction at a time”. 

Humbol är grundat av Andy Lundström, Antti Turunen och Jyri Kytömäki i Vasa i Mars 2021. Namnet Humbol kommer från orden “Humble” ja “Bold”. Två egenskaper som vi tror att man behöver för att uppnå de mål vi har. Vi hoppas att du gillar vår story och att du vill åka med på vår resa. Antingen som kund, medlem av teamet eller som följare. 

Mot en framtid av bättre samtal,

Jyri, Antti ja Andy