Hur vi hjälper?

Teamledaren

Teamledare lägger upp till 90% mindre tid på att schemalägga samtal och får mer tid för meningsfulla samtal. De har bättre insyn i hur man kan betjäna sina teammedlemmar individuellt och hjälpa dem att lyckas.

HR

HR kan snabbt och enkelt skapa organisationsmodeller och strukturer för en gemensam ledarskapskultur. Du får bättre data med vilken du kan följa upp att de överenskomna strukturerna implementeras i teamen och hur medarbetarupplevelsen utvecklas i realtid.

Teammedlemmar

Teammedlemmar kommer att bli bättre sedda och hörda som individer. Humbol skapar mer enhetlighet och ser till att alla människor i organisationen får det ledarskap de förtjänar.

Kundupplevelser

Maria Vihtkari

Chief Human Resource Officer

Valamis

”Både våra teammedlemmar och chefer har välkomnat Humbol och vår erfarenhet av lösningen har varit mycket positiv. Med Humbol har vi haft möjligheten att skapa en tydlig struktur för våra återkommande samtal. Att följa upp samtal och relaterade uppgifter är både intuitivt och enkelt. Detta skapar transparens och säkerställer att alla kommer ihåg vad man har kommit överens om. Humbol hjälpte oss också att förnya våra samtalsprocesser, tänka om vad som är viktigt och gav oss bättre förståelse för vilket värde samtalen bör ge både till våra medarbetare och vår verksamhet”

Sami Siikala

VD

Sevas Kodit

”Humbols briljanta system skapade snabbt en kultur av regelbundna samtal mellan teamledaren och teammedlemmen. Det enkla användargränssnittet guidar deltagarna till att prata om det som är viktigast, dvs hur teammedlemmen har det. Som VD får jag en regelbunden överblick på hur våra medarbetare har det.”

Tino Välimäki

Chief People & Culture Officer

Lyyti

”Under en lång tid sökte vi efter en lämplig lösning för att stödja Lyytis starka 1on1-kultur. Det var avgörande för oss att hitta en lösning som inte bara skulle underlätta enskilda samtal mellan teamledare och teammedlemmar utan också stödja Lyytis tillväxt- och lönesamtal. Ett väsentlig krav för oss var också att hitta en lösning som skulle göra det enkelt att samla in feedback från kollegor i hela organisationen. Humbol kunde uppfylla alla våra viktiga krav, och implementationen har varit problemfri. Humbols användarvänliga gränssnitt har fått beröm från personalen, och supporten har alltid varit snabb när det behövts. Humbol förstärker Lyytis feedbackkultur och hjälper oss skapa meningsfulla samtal dagligen.”