hybrid work

Hybridarbete och ledarskap: Vad ska man tänka på?

Bevisen för att en sund företagskultur hjälper ett företag att frodas är övertygande: Företag med en sund och givande företagskultur har tre gånger större totalavkastning till aktieägarna.På samma gång misslyckas 70% av förändringarna till stor del på grund av människo- och kulturrelaterade utmaningar.

Under de senaste 16 månaderna har många organisationer lärt sig att fokusera mer på de anställda än på arbetet, och detta kan vara en av de viktigaste kulturförändringarna i de flesta företag. Även om de flesta har fått njuta av distansarbetets större flexibilitet, är det också tydligt att den senaste tiden varit utmanande, särskilt när man ser till sammanhållning, kommunikation och innovation. 

Att skapa målmedvetna arbetsplatser

När vi nu går mot en mer hybrid arbetsmiljö, måste vi bli mer målmedvetna i arbetet som utförs på kontor, genom att skapa en miljö och kontorsrutiner som människor finner värde i att komma tillbaka till. Om någon har en lång arbetsresa till ett värdelöst möte, kanske de föredrar att stanna på sitt hemmakontor. 

Att leda hybrida team

För att undvika en fördelning av folk till de som huvudsakligen jobbar på distans och till de som är på kontoret, måste vi betona kommunikation genom bättre organisering av hybridmöten och genom att sprida ordet om vad som diskuteras under informella möten på kontoret. Hybridmöten, med deltagare både på plats och på distans, kräver snarare mer organisering än mindre. 

Ur en enskild ledares perspektiv lägger den kommande hösten tonvikt på ens färdighet inom kommunikation. Det är viktigt att ha one-to-one-möten regelbundet och att ha förmågan att ställa de rätta uppföljningsfrågorna.

En unik möjlighet

Ur en positiv synvinkel, när vi ser på den kommande hösten, är det sällsynt att vi har en så unik möjlighet att påverka vår kultur, vårt arbetsliv och vår verksamhet. Om du inte varit nöjd med vissa delar av din verksamhet, kan en återvändo till kontorsmiljön ge dig möjligheten att ändra på dessa saker. Det är ett faktum att ökad flexibilitet har kommit för att stanna, eftersom ny forskning visat att 30% av anställda sannolikt skulle byta jobb om det krävdes av dem att vara på plats 100%. 

Om du vill förstå hur Humbol kan hjälpa dig som ledare att vara mer proaktiv och systematisk samtidigt som du får ut mer värde av dina medarbetarsamtal, kontakta oss för att boka ett möte med oss online, så kan vi diskutera detta vidare.