Compile-tiimi-Humbol

Kestävän ohjelmistokehityksen pioneeri Compile Oy yhteistyöhön Humbolin kanssa

Kestävän ohjelmistokehityksen pioneeri Compile Oy on aloittanut yhteistyön Humbolin kanssa. Compilelle kestävän ohjelmistokehityksen perusta on ihmiset, heidän hyvinvointinsa sekä kehittyminen.

“Yhteistyö Humbolin kanssa on ollut juuri niin sujuvaa kun kuvittelimmekin sen olevan perustuen keskusteluihin joita heidän kanssaan kävimme työkalua valitessamme. Työkalun lisäksi olemme saaneet Humbolin kavereilta erinomaista apua myös sparrauksen muodossa” kertoo Compilen asiakasvastaava Jari Hakulinen.

Säännöllinen ja merkityksellinen keskustelu ja palaute on avain parempaan johtamisen, sillä jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vaikuttaa ihmisen työntekijäkokemukseen. Modernissa asiantuntijaorganisaatiossa työntekijäkokemus on keskeinen osa liiketoiminnan kehittämistä, mutta monessa työpaikassa tämä ei vielä näy arjen tekoina. Compilen toiminnan ydin on, että tyytyväiset työntekijät johtavat hyviin asiakassuhteisiin ja työntekijäkokemuksella on siksi suuri merkitys organisaatiota kehitettäessä.

Yhteistyön myötä, Humbol auttaa varmistamaan, että Compilen ainutlaatuinen työntekijä- ja asiakaskokemus -mallin toteuttaminen arjessa on mahdollisimman helppoa ja systemaattista.  

Mallin myötä, asiakasvastaava istuu konsulttien kanssa alas joka kuukausi ”pulssipalavereissa”. Tässä hän kuulee missä mennään ja huolestuttaako jokin asia – esimerkiksi oma osaaminen tai viihtyminen projektissa tai elämäntilanne kotona. Konsultit ovat pitäneet näitä käytyjä keskusteluja hyvin merkityksellisinä. Kun kysytään konsulteilta keskustelujen merkityksellisyydestä heille, keskimääräinen arvosana on ollut 91 skaalalla 0-100.

“Keskusteluiden laatu on puolestaan parantunut merkittävästi työkalun ohjatessa keskustelijoita valmistautumaan etukäteen. Nyt, kiireestä huolimatta, olennaiset asiat tulevat käytyä läpi kaikissa keskusteluissa” kertoo Jari Hakulinen.

Humbolin sisältämä automaatio mahdollistaa myös, että asiantuntija voi pyytää palautetta niiltä asiakkailta, kenen kanssa hän on tehnyt töitä viimeisempien kuukausien aikana. Humbol lähettää palautepyynnöt valituille asiakkaille ja heidän vastattua, palaute löytyy automaattisesti pulssikeskustelusta odottamassa sen läpikäyntiä asiakasvastaavan kanssa. Tämä tuo laajan ulottuvuuden keskusteluun, kun voidaan samalla keskustella työntekijä- ja asiakaskokemuksesta. Tämä auttaa myös Compilea reagoimaan ketterästi asiakkaalta saatuihin palautteisiin ja vastaavaisesti viemään terveisiä ohjausryhmiin asiantuntijoiden toiveiden perusteella.

Humbolin myötä, aiemmin työläs, aikaavievä ja monessa eri työkalussa toteutettu prosessi voitiin suureksi osaksi automatisoida ja koostaa samaan ohjelmistoon. Tämän lisäksi raportointi toimii reaaliaikaisesti ja sen kautta voidaan myös seurata, miten pidetyissä keskusteluissa sovitut toimenpiteet vaikuttavat työntekijä- ja asiakaskokemukseen ajan myötä.

“Aiemmin kuukausittain toistuneet käsin tehdyt rutiinitehtävät on saatu automatisoitua joten aikaa säästyy mielekkäämpiin asioihin. Ajan säästymisen lisäksi Humbol varmistaa taustalla, etteivät tärkeiksi koetut keskustelut jää kiireen jalkoihin. Ja etteivät keskusteluissa sovitut toimenpiteet unohdu kirjauksiksi johonkin lehtiön reunaan” kertoo Jari Hakulinen.

Vuonna 2013 perustettu Compile syntyi halusta tehdä asiat paremmin ja luoda yritys, jossa ammattilaiset saavat keskittyä olennaiseen, nauttia työstään, kehittyä ja tulla kuunnelluksi. Pitkäjänteinen työntekijäkokemuksen kehittäminen näkyy myös tuloksissa: Compilen keskimääräinen asiakastyytyväisyys on 4,7/5,0. Lisätietoa Compilesta: https://www.compile.fi/

Humbol on ohjelmisto työntekijäkokemuksen systemaattiseen kehittämiseen, joka auttaa tiimejä ja työntekijöitä keräämään palautetta ja käymään parempia ja merkityksellisempiä keskusteluja. Humbol haluaa olla innovatiivinen yritys, joka paremman vuorovaikutuksen avulla vaikuttaa ihmisiin ja heidän työelämäänsä ympäri maailmaa: https://www.humbol.app/