Vanligaste användningsområden

För samtalen kan du använda Humbols färdiga mallar eller skapa en anpassad gemensam modell för mål- och utvecklingssamtal skräddarsydda för din organisation. Teamledaren får en automatisk notifikation när det är dags att boka samtalet, och Humbol föreslår lämpliga tider och bokar samtalet automatiskt. Innan samtalet bjuder Humbol in teammedlemmar att förbereda sig, och teamledaren kan granska teammedlemmarnas svar i förväg före samtalet. Under samtalet granskas teammedlemmarnas svar och mål sätts vid behov med hjälp av mallbiblioteket. Överenskomna mål och uppgifter överförs automatiskt till nästa samtal.

Du kan använda Humbols färdiga mallar för samtal eller skapa en gemensam modell för 1:1-samtal anpassad för din organisation och ange deras team- eller individuella frekvenser. Teamledaren får en automatisk notifikation om att boka samtalet, Humbol föreslår lämpliga tider och bokar antingen ett enskilt eller flera samtal automatiskt. Innan samtalet bjuder Humbol in teammedlemmar att förbereda sig, och teamledaren kan granska teammedlemmarnas svar i förväg före samtalet. Under samtalet granskas teammedlemmarnas svar, aktiva mål diskuteras och uppföljningsuppgifter dokumenteras. Överenskomna uppgifter överförs automatiskt till nästa samtal.

Du kan använda Humbols färdiga mallar för samtal eller skapa en gemensam modell för feedbacksamtal skräddarsydd för din organisation och ange deras team- eller individuella frekvenser. Teamledaren eller teammedlemmen får en automatisk notifikation om att boka samtalet, Humbol föreslår lämpliga tider och bokar samtalet automatiskt. Interna eller externa kollegor/kundkontakter kan läggas till i samtalet som feedbackgivare, och de får automatiska förfrågningar om feedback före samtalet. Innan samtalet kan både teamledaren och teammedlemmen förbereda och granska varandras svar och erhållen feedback. Under samtalet diskuteras teammedlemmarnas och teamledarens svar, erhållen feedback och överenskomna uppföljningsuppgifter.

Med Humbol kan du sätta affärs- eller utvecklingsmål för din organisation, team och individuella medarbetare och kombinera dem till omfattande planer. Satta mål syns automatiskt, till exempel som en del av 1:1-samtal. Humbol inkluderar också ett mallbibliotek där du kan skapa färdiga exempelmodeller för målsättning, som att sätta årliga mål, skapa utvecklings- och utbildningsplaner eller onboardingmål.