Humbol banner one to one discussion

Näin Humbol toimii

Työntekijäkokemus syntyy kohtaamisista ja muuttuvassa työelämässä, vuorovaikutuksen merkitys korostuu entisestään. Humbolin avulla suunnittelet, pidät ja seurat kohtaamisten toteutumista.

How Humbol works define
01

Humboliin määritellään yrityksen tärkeimmät vuorovaikutusmallit (kuten yksilökeskustelut, kehityskeskustelut, tiimikeskustelut) ja niiden tavoitteet. Toisin sanoen teidän näköinen johtamisjärjestelmä. Tätä varten voit käyttää Humbolin valmiita malleja tai luoda omia.

How Humbol works assistant
02

Tavoitteidesi perusteella Humbolin algoritmi ehdottaa, mitä tulisi esihenkilönä tehdä seuraavaksi.

How Humbol works create interaction
03

Humbol ehdottaa tai osallistuja valitsee keskustelutyypin ja läsnäolijat sekä ajankohdan.

How Humbol works automation
04

Humbolin automaatio tekee sen perusteella tarvittavat kalenterivaraukset, luo keskustelulle agendan ja kutsuu osallistujat valmistautumaan keskusteluun.

How Humbol works preparation ready
05

Osallistujat valmistautuvat etukäteen agendan mukaisesti ja voivat lisätä kommentteja sekä sellaisia keskusteluaiheita, jotka ovat heille tärkeitä juuri nyt. Tällä tavalla varmistetaan, että keskutelusta tulee osallistava ja mahdollisimman merkityksellinen.

How Humbo works interaction
06

Ohjattu valmistelu varmistaa laadukkaan vuorovaikutuksen. Keskustelun aikana, Humboliin täydennetään tarvittavat muistiinpanot ja tallennetaan sovitut toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja aikataulu.

How Humbol works rating
07

Humbolin automaatio kysyy osallistujilta, kuinka hyödyllinen keskustelu oli heille ja kuinka sitä voisi seuraavalla kerralla kehittää.

How Humbol works interaction ready
08

Keskustelu on valmis, kaikki muistiinpanot, sovitut tehtävät ja palautteet on tallennettu yhteen yhteiseen paikkaan ja raportointi on automaattisesti päivitetty. On seuraavan keskustelun aika.

Humbolin filosofia

circle_with_2_women
01

Ihmiset keskiössä

Humbolissa ihminen on aina keskiössä. Kaikki toiminta rakentuu ihmisten ympärille ja tähtää siihen, että ymmärrettäisiin ihmisiä paremmin, jotta voidaan kehittää sekä työntekijäkokemusta että organisaatiota. 

02

Jatkuva tekeminen

Tekeminen on se juttu. Kun jatkuvasti kohtaa ihmisiä, syntyy enemmän mahdollisuuksia ymmärtää, tehdä, oppia ja kehittyä. Samalla ollaan proaktiivisia ja tunnistetaan mahdollisia haasteita, ennen kuin niistä syntyy ongelmia. Kokemus syntyy vain jatkuvalla tekemisellä. 

03

Jos tehdään, tehdään hyvin

Valmistaudutaan, kohdataan, tehdään sovitut toimenpiteet, pyydetään palautetta ja opitaan. Sitten tehdään sama uudelleen. 

04

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus

Digitaaliset työvälineet auttavat tekemään työmme paremmin, mutta ne eivät tule koskaan korvaamaan ihmisten välistä empatiaa. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vaikuttaa ihmiseen ja hänen elämäänsä. Muista se.