1302684389525 (2)

Hyväntahtoisuus heijastuu LähiTapiolan johtamiseen

LähiTapiola aloittaa yhteistyön Humbolin kanssa

LähiTapiolassa tiedetään, että terve yrityskulttuuri auttaa yrityksiä ja yhteisöjä menestymään. Tutkimusten mukaan yritykset, joiden kulttuuri on positiivinen ja kannustava, kokevat konkreettisia liiketoimintahyötyjä kasvun ja kannattavuuden osalta. Yksi LähiTapiolan keskeisimmistä arvoista on hyväntahtoisuus, joka heijastuu niin asiakastyöhön kuin työyhteisön johtamiseenkin.

Säännöllinen vuorovaikutus työntekijöiden kanssa luo perustan päivittäiselle johtamiselle ja tukee hyvää esihenkilötyötä. LähiTapiolan toteuttamat Työtunti-keskustelut ovat tästä konkreettinen esimerkki. Nopeasti muuttuvassa työelämässä Työtunti-keskustelut tarjoavat tärkeän mahdollisuuden paneutua työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä huolehtiminen on yksi LähiTapiolan menestyksen kulmakivistä. Uskomme, että yhteistyömme Humbolin kanssa ja heidän sovelluksensa tuo Työtunti-keskusteluihimme systemaattisuutta, yhdenvertaisuutta ja proaktiivisuutta. Samalla voimme varmistaa, että tärkeät arvomme toteutuvat myös arjessamme”, kertoo LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhteistyön myötä LähiTapiolan henkilöstön ja johdon kanssa luodaan toimiva malli Työtunti-keskusteluille ja parannetaan niiden laatua. LähiTapiola saa käyttöönsä Humbol-sovelluksen, joka tukee esihenkilöitä proaktiivisesti. Sovellus toimii osana LähiTapiolan Microsoft Office 365 -ympäristöä ja ohjaa keskusteluprosessia aina valmistautumisesta palautteen keräämiseen. Toteutettujen keskustelujen myötä LähiTapiola saa jatkuvasti arvokasta dataa työntekijöiden hyvinvoinnista ja johtamisen vaikuttavuudesta.

Tutkimusten mukaan työntekijäkokemukseen vaikuttaa eniten työntekijän tyytyväisyys esihenkilötyöhön. Humbol pyrkii vaikuttamaan päivittäiseen johtamiseen etenkin parantamalla vuorovaikutusta ja tukemalla säännöllistä palautteen antamista. Haluamme olla mukana luomassa työpaikkoja, joissa työntekijäkokemus on keskeinen kilpailutekijä”, toteaa Humbol Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Antti Turunen.

LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. LähiTapiola on myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita LähiTapiolalla on lähes 1,6 miljoonaa. Lisätietoja LähiTapiolasta: https://www.lahitapiola.fi/

Työelämän muuttuessa myös johtajien ja esihenkilöiden tehtävät muuttuvat, ja heiltä edellytetään myös valmentavaa ja palvelevaa johtamista. Humbol-palvelu tekee yritysten johtamiskäytännöistä proaktiivisempia, järjestelmällisempiä ja yhdenvertaisempia sekä auttaa esihenkilöitä käymään parempia keskusteluja työntekijöiden kanssa. Lisätietoa Humbol-palvelusta: https://www.humbol.app/