1302684389525 (2)

Ledarskap i LokalTapiola speglas av välvilja

LokalTapiola påbörjar samarbete med Humbol

LokalTapiola, en ledande finans- och försäkringsgrupp i Finland, förstår att en sund företagskultur främjar organisationens framgång. Enligt forskning har företag med en positiv och uppmuntrande kultur snabbare tillväxt och ger bättre lönsamhet. Kärnan i LokalTapiolas företagskultur är välvilja, något som återspeglas både i deras kundrelationer och ledarskap.

Regelbundna samtal med teammedlemmarna utgör ett ramverk för det dagliga ledarskapet och skapar en struktur för en god ledarskapspraxis. Medarbetarsamtalen, som genomförs varje månad inom LokalTapiola, är ett konkret exempel på detta. I ett föränderligt arbetsliv skapar medarbetarsamtalen en viktig stund då man kan fokusera på välmående och kompetensutveckling.

”En välmående arbetsgemenskap och arbetstillfredsställelse har varit en av en av hörnstenarna i LokalTapiolas framgång. Vi tror att vårt samarbete med Humbol och deras applikation kommer att ge värdefullare medarbetarsamtal, samt ett mer proaktivt och jämlikt ledarskap. Samtidigt bidrar det till att säkerställa att våra viktiga värden även reflekteras i det vardagliga ledarskapet”, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktor Pasi Haarala.

Som en del av samarbetet skapas en ny fungerande modell för medarbetarsamtalen tillsammans med LokalTapiolas personal och ledning. Dessutom kommer LokalTapiola att få access till Humbol- applikationen som fungerar som ett proaktivt stöd för teamledare i deras dagliga arbete. Applikationen fungerar som en integrerad del i LokalTapiolas Microsoft Office 365 och guidar samtalsprocessen från förberedelse till feedback. Utifrån genomförda samtal får LokalTapiolas ledning värdefull data om välmåendet på arbetsplatsen och ledarskapsinverkan.

Enligt forskning har relationen med vår närmaste chef mest påverkan till medarbetarupplevelsen. Humbol strävar efter att påverka det dagliga ledarskapet och fokuserar på bättre samtal, samt regelbunden feedback. Vi vill hjälpa till med att skapa arbetsplatser där medarbetarerfarenheten blir en signifikant konkurrensfördel”, säger Humbol Ab:s VD och medgrundare Antti Turunen.

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.LokalTapiolas personalantal är cirka 3 400, av vilka hälften arbetar i regionbolagen. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder. Läs mera om LokalTapiola: https://www.lokaltapiola.fi/

Arbetslivets förändring mot en mer självstyrd och delvis virtuell miljö ställer krav på cheferna; de behöver anamma ett helt nytt tankesätt och ha kompetens att utveckla arbetsgemenskapen. Samtidigt som världen blir mer komplex, blir empati och förmågan att lyssna ännu viktigare i ledarskapet. Vi förflyttar oss mer och mer mot en modell där chefens roll är att hjälpa andra att lyckas. Humbol är en software-as-a-service-lösning som är framtagen för att systematiskt utveckla medarbetarupplevelsen och hjälpa chefer, team och individer samla in feedback och ha mer meningsfulla samtal. Läs mera om Humbol: https://www.humbol.app/