Photo by Alex Geerts on Unsplash

Kaikki taistelevat työntekijöiden saamisesta, mutta moniko taistelee niiden pitämisestä?

Oletko koskaan miettinyt sitä, että tällä hetkellä kaikki taistelevat työntekijöiden saamisesta, mutta moniko taistelee niiden pitämisestä?

Ennen vanhaan oltiin onnellisia siitä, että saatiin työpaikka. Nykyään ollaan onnellisia siitä, että saadaan joku tietty tyyppi meille töihin. Valta on rekrytointimarkkinoilla siirtynyt työnantajilta työntekijöille. Talentti voi nykyään ihan eri tavalla vaikuttaa ja päättää missä hän tekee töitä. Mutta enää ei myöskään riitä, että me saamme sen talentin meille, halutaan hänen myös jäävän ja suoriutuvan. Ja tässä kohtaa esihenkilö astuu mukaan kuvioihin.

Esihenkilön rooli on tärkeämpi kuin osattiin kuvitella

Tutkimusten mukaan esihenkilö vaikuttaa työntekijäkokemukseen enemmän kuin osattiin kuvitella. Samanaikaisesti esihenkilön rooli muuttuu hyvin voimakkaasti juuri nyt. Vanha työntekijäkokemuksen kehittämisen pelikirja, jossa henkilöstökysely tehdään syksyllä ja kehityskeskustelu alkuvuodesta on vanhentunut kauan sitten. Nyt tarvitaan jatkuvaa, yksilöllistä vuorovaikutusta valmentavin ottein. Eikä esihenkilötyö enää perustu valtaan, enemmänkin välittämiseen.

Miljoonan taalan kysymys

Yksi niin sanottu ”miljoonan taalan” kysymys nyt ja tulevaisuudessa organisaatioissa on se, miten luodaan, kehitetään ja ylläpidetään hyvää esihenkilötyötä samalla kun työelämä muuttuu. Yksi fundamentaalinen haaste organisaatioissa tähän liittyen, mihin törmään usein, on se, että tätä asiaa johdetaan vähän liikaakin ”mutu-tuntumalla”. Kun kysyn organisaatioilta esimerkiksi sitä, että miten usein esihenkilöt käyvät one-to-one -keskusteluita tiimiläistensä kanssa, niin vastaus alkaa yleensä sanoilla ”Kyllä minä uskon että..”. Mitäpä tapahtuisi, jos myyntijohtajalta kysyisi paljoko viime kuussa myytiin, ja vastaus alkaisi samoilla sanoilla? Tällä haluan painottaa sitä, että jos talenttien pitäminen talossa on tärkeää, sitä pitää johtaa yhtä suurella tärkeydellä kuten kaikkia muitakin organisaatiolle tärkeitä asioita. Väitän, että tällä on suuri merkitys kilpailuedun luomiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Haluan siis kannustaa kaikkia organisaatioita nostamaan ambitiotasoaan mitä tulee esihenkilötyön kehittämiseen. Antakaa esihenkilöille työkaluja, jotka auttavat heitä arjessa tekemään työtänsä tehokkaasti. Tuottakaa myös heille sellaista johtamispalvelua, mitä odotat, että he tuottavat tiimiläisilleen. Muista, että esihenkilö on myös ihminen ❤️.

Jos haluat sparrailla lisää aiheesta, voit olla minuun yhteydessä koska tahansa!