office_empty_seat

Anledningen till att pulsundersökningar kan bidra till lathet inom ledarskapet

Nuförtiden är det otroligt lätt att genomföra olika typer av undersökningar, såsom medarbetarundersökningar, feedback-undersökningar och pulsundersökningar. Det finns en uppsjö olika typer av digitala verktyg för att genomföra undersökningar, allt från enklare gratisalternativ till mer komplexa lösningar för större företag.

I en tid där data ses som den nya oljan är det viktigt att komma ihåg att i stället för att fråga våra medarbetare personligt hur de mår, så skickar vi endast ut en enkät. Vi gör detta eftersom det är smidigt, lönsamt och effektivt. Men ibland kan man glömma varför vi egentligen skickar ut enkäten.

Kan digitalisering ersätta ledarskap?

En kund berättade för mig att de hade genomfört veckovisa pulsundersökningar för deras medarbetare. Inom loppet av några månader hade några av medarbetarna listat ut hur de ska INTE svara i enkäten, eftersom vissa typ av svar resulterade i ett samtal från deras HR-avdelning. Medarbetarna blev irriterade, eftersom det verkade som att det enda sättet att få uppmärksamhet var när undersökningen visade att en medarbetare borde kontaktas.

Digitalisering ökar effektiviteten och har en betydande inverkan i våra liv. När världen blir mer komplex blir empati, förmågan att lyssna –och viktigast av allt– att ge tid eftersökta egenskaper inom ledarskap.

> Läs mer: Har du hört talas om inbound och outbound ledarskap?

En enskild undersökning löser få problem

Kunden i fråga var inne på att skaffa ett nytt verktyg för att genomföra pulsundersökningar. Företaget var inte nöjd med de statiska data som de fick av deras nuvarande verktyg, eftersom det saknade möjligheten att göra handlingsbara insikter. Vi hade en kort diskussion om detta och kom fram till slutsatsen att ett nytt verktyg för att genomföra pulsundersökningarna inte nödvändigtvis skulle lösa deras problem. I stället hade de redan en existerande lösning inom organisationen som kunde lösa problemet.

Kunden hade en existerande praxis av återkommande medarbetarsamtal, men de hade liten förståelse över hur dessa fungerade och dess inverkan. Vi pratade om att slå ihop undersökningen, medarbetarsamtalet och de överenskomna åtgärderna till en helhetstäckande process. Med detta kunde de faktiskt lösa två problem: få mer värde av pulsundersökningen och bättre förståelse av inverkan på medarbetarsamtalen.

I den nya lösningen förbereds medarbetarsamtalet genom att svara på en kort enkät. Enkäten formar även agendan till samtalet. På detta sätt blir samtalet mer relevant och personligt. Under samtalet kommer samtalspartnerna överens om åtgärder som följs upp under kommande samtal. Dessutom kan data som har samlats in från enkäten aggregeras på team- och organisationsnivå. Därutöver kan kunden vara säker på att det bakom varje datapunkt även finns ett möte mellan individer.

> Läs mer: 5 skäl till varför medarbetarsamtal är otroligt viktiga

Det viktigaste är inte data

Detta tar oss till min huvudpoäng: undersökningen är bara en del av en process. I exemplet ovan är enkätens syften att säkerställa att one-to-one-samtalet blir relevant och värdefullt. Om vi tar bort samtalet, åtgärderna och uppföljningen från helheten, har vi inte längre en process utan en enskild undersökning som ger minimal inverkan.

Därför kan en pulsundersökning bidra till lathet i ledarskapet. Det finns inget värde i att genomföra undersökningar för att samla in mer data. De borde helst genomföras som en del i en process som även inkluderar ett samtal, åtgärder och uppföljning. Data är viktigt, men desto viktigare är empati, förmågan att lyssna, och framförallt tid.