outbound leadership

Har du hört talas om inbound och outbound ledarskap?

Jag har haft otaliga samtal om vem som har ansvar över uppgifterna relaterade till ledarskap. Är det till exempel på chefens eller teammedlemmens ansvar att boka ett medarbetar– eller utvecklingssamtal?

När jag funderar på dessa frågor brukar jag dra paralleller till andra områden. Sälj har alltid varit min grej. Under min karriär har jag lärt mig att om jag behöver skaffa 100 nya kunder för en nyetablerad verksamhet, måste jag skaffa dessa kunder själv. Inom sälj och marknadsföring brukar man prata om inbound och outbound. Kortfattat betyder outbound att säljprocessen påbörjas på säljarens initiativ, det vill säga säljaren kontaktar ett specifikt företag i säljsyfte. Inbound, som är motsatsen, innebär däremot att säljprocessen påbörjas på kundens initiativ. I de flesta fall, och särskilt när det handlar om nyetablerade verksamheter, kommer största delen av kunderna från outbound-aktiviteter. När företaget växer och bygger upp sitt rykte och varumärke kommer fler kunder att hitta till företaget. Det finns säkert någon 80/20 regel för detta :).

Från detta kan vi dra en parallell till ledarskap och således diskutera outbound och inbound ledarskap. I outbound ledarskap kommer initiativet från chefen och i inbound ledarskap kommer initiativet från teammedlemmen.

Har vi råd att basera vårt ledarskap endast på inbound initiativ?

Varför är detta en relevant fråga? Arbetslivet förändras i rask takt just nu. Våra samtal, både online och offline, är relaterade till områden såsom hybridarbete, självorganisering, självledarskap, brist på kunskap och arbetskraft samt organisationer utan formellt ledarskap.

–> Läs mer: Självorganisering och ledarskap: 3 viktiga tips för chefer

I och med arbetskraftsbristen har makten flyttats från arbetsgivaren till arbetstagaren. Förr var man nöjd om man lyckades få ett jobb. I dagens läge har man orsak att vara nöjd om man lyckas locka någon med en specifik kunskap till sin organisation.

Samtidigt vill många organisationer överföra uppgifter relaterade till ledarskapet till teammedlemmarna. Individen kan till exempel själv bestämma när de vill ha ett utvecklingssamtal och ”beställa” denna tjänst. Detta är ett typiskt exempel på inbound ledarskap.

–> Läs mer: 5 skäl till varför medarbetarsamtal är otroligt viktiga

Initialt verkar detta som en bra idé som grundar sig på tanken att alla teammedlemmar har olika behov. Men kan vi verkligen basera hela ledarskapet på inbound aktiviteter?

År 2020 upplevde 25 % av teammedlemmar att de fick mindre stöd av sin chef

En studie genomförd år 2020 av Institutet för hälsa och välfärd i Finland visade att 24 % av studiedeltagarna upplevde att de fick mindre stöd av sina chefer. Under detta år stod många chefer inför en helt ny situation då en stor del organisationer övergick till distansarbete. Idag ser det ut som vi inte kommer återgå till samma arbetsliv som vi blev vana vid före covid-19. Därför kommer det nya arbetslivet att kännetecknas av ett större behov av att skapa tydligare strukturer och rutiner inom ledarskapet.

Samtidigt överväger en del organisationer om de borde avskaffa ledarskap som en funktion, åtminstone till en viss grad. I en del organisationer betyder detta att man minskar antalet chefer, särskilt på mellannivå. I andra organisationer innebär detta endast att man ändrar titlar.

Enligt min mening är detta inte en binär, svartvit fråga:

  • Även om organisationen skulle ha ett mindre antal chefer kommer de ändå att behöva ledarskap. Människor har ett behov att bli hörda och sedda, få relevant coachning och feedback. Om vi inte vill prata om chefer så kan vi använda ordet ”coach” eller liknande istället.
  • Att vara en egenorganiserande arbetsplats betyder inte att man inte behöver skapa riktlinjer för ledarskapet. Ett exempel kunde vara att istället för att teammedlemmen bokar in ett medarbetarsamtal enligt sitt eget behov, kan man bestämma att alla bör ha minst ett medarbetarsamtal varje kvartal och att individen får själv bestämma vilken ”coach” de vill ha samtalet med.

Ledarskap är en tjänst som kan skapa en signifikant konkurrensfördel. Jag tror att varje organisation behöver en mix av inbound- och outbound-ledarskapsaktiviteter. En del av dessa aktiviteter kan vara obligatoriska och andra frivilliga. Tjänsternas typ, utformning och organisation måste definieras tillsammans med dem som använder tjänsterna och de bör knytas an till den företagskultur man vill framhäva. I denna tid behöver vi framförallt outbound ledarskap. Man kan till exempel komma överens om att alla bör ha ett medarbetarsamtal med en viss frekvens, bestämma samtalets syfte och kontext samt definiera nyckelvärdena som används för att följa upp samtalen. Detta skapar en tydlig ledarskapsstruktur, säkerställer att varje individ blir hörd och uppmärksammad, samt ser till att alla känner sig som en del av gemenskapen även om de inte är fysiskt närvarande.

–> Läs mer: Hybridarbete och ledarskap: Vad ska man tänka på?