Humbol-banner-oct-23

Chef, det räcker om du gör dessa 3 saker bra

Jag har alltid varit ett fan av enkla saker och förenkling. Artisten Ed Sheeran sa i en intervju att han kan spela vilken låt som helst på den brittiska poplistan med fyra ackord. Intervjuaren trodde inte på det, så Sheeran bad tv-studion om en gitarr så att han kunde bevisa det. Och det lyckades. Även svåra låtar kan spelas enkelt.

Inom ledarskap tenderar vi att komplicera saker istället. Vi uppfinner hela tiden nya ismer, utbildningar och teorier, även om det i slutändan handlar om enkla saker. Ända sedan jag var med och grundade Humbol har mitt mål varit att vi skulle kunna hjälpa så många chefer som möjligt att leda bättre. Det betyder nödvändigtvis inte att du ska göra mer, utan snarare se till att du gör de enkla sakerna riktigt bra.

Vi har identifierat 3 saker som, enligt vår mening, räcker långt i ett bra chefskap:

Sätt upp mål

Jag hävdar att varje team och individ behöver riktning och syfte med vad de gör. Det är mer meningsfullt att bygga en kyrka än att bära tegelstenar. Ändå koncentrerar vi ofta ändå på att just bära de där stenarna. Vi räknar enkelt ut VILKA uppgifter som behöver utföras. Men vi glömmer att stanna vid ordet ”Varför?”.

Enligt mig behöver det inte ta mycket tid att sätta upp mål. Till exempel samlas vårt team kring målen en gång i halvåret. Vi spenderar en hel dag tillsammans, utvärderar uppfyllandet av tidigare mål i sin helhet och sätter upp nya mål för de kommande 6 månaderna. Det brukar vi göra genom att komma överens om 3-5 gemensamma mål som vi bryter ner i personliga mål. På så sätt kan alla bättre se hur deras egna mål påverkar teamets mål.

Kontinuerliga samtal

Nästa, ännu mer outnyttjade sak från målen är regelbundna samtal. Om du håller en väl förberedd 20-30 minuters one-on-one-samtal med varje teammedlem varannan vecka, har du de mest kraftfulla verktygen i dina händer för att förbättra medarbetarupplevelsen. Med konstant interaktion bygger du förtroende och kan proaktivt reagera på saker. One-on-on-samtalen är också platsen där du kan följa hur de tidigare uppsatta målen fortskrider och om något behöver göras med dem.

Feedback

Vi suktar efter feedback. Att jag får höra när jag gjort något bra är förstås smickrande och jag blir tagen av det, men stunderna när någon hjälper mig att göra mitt jobb ännu bättre minns jag mycket längre. Feedback ska ses som en gåva. Enligt mig behöver de bästa presenterna inte vara stora, men det finns en tanke bakom dem.

Jag har utvecklat tre bra metoder för att ge feedback genom åren:

  • Innan det kommande one-on-one-samtalet, fundera på om det finns något du kan ge din teammedlem feedback på. Fundera över hur feedbacken bäst kan hjälpa din teammedlem. Om du inte kan komma på något, ge ingen feedback. Feedback ska inte tvingas fram.
  • När du förbereder dig för one-on-one-samtalet, fråga teammedlemmen om det är något de skulle vilja få feedback på?
  • Organisera större one-on-one- eller utvecklingssamtal 1-2 gånger per år, då teammedlemmen kan välja vem de vill få feedback från. Som chef är du inte alltid den bästa personen att ge feedback, men en bättre person kan vara en kollega eller till och med en kund. Tänk tillsammans, be HR om hjälp med att formulera bra frågor och gå sedan igenom feedbacken tillsammans med teammedlemmen och reflektera över det i nästa one-on-one-samtal.

Sammanfattningsvis

  • Sätt upp mål tillsammans med teammedlemmarna, till exempel en gång i halvåret.
  • Ha ett väl förberett one-on-one-samtal med varje teammedlem en gång varannan vecka. Om teamet är större är en gång var 4:e vecka bra.
  • Närhelst du kan, hjälp teammedlemmen att få användbar feedback.

Att vara chef är ett tillräckligt utmanande jobb redan, så gör det inte svårare. Fokusera på de enkla sakerna och gör dem bra.

Jag hoppas att du fick lite hjälp och idéer från min text. Vill du fortsätta samtalet med mig kan du till exempel ordna ett kort 15-minuterssamtal via denna länk.

Humbol är ett smart, digitalt verktyg som förenar teamledaren och teammedlemmar i kontinuerliga och meningsfulla samtal. Vi tror att en sund, handlingsdriven feedbackkultur är en nyckel till tillväxt både för organisationer och människor. Vår enkla metod inför ett systematiskt och serviceinriktat ledarskap till organisationer av alla typer och storlekar. Vi skippar gärna ledarskapsjargongerna och fokuserar på att göra enkla saker bra och systematiskt.