Humbol one-to-one disckussion banner

Vet du vad som är världens bästa pulsundersökning för medarbetare?

Efter att ha arbetat med medarbetarundersökningar i flera år började många kunder alltmer fråga efter så kallade “pulsmätning” eller “pulsundersökningar”. Pulsmätningar  avser medarbetarundersökningar som genomförs med kortare intervaller än den mer traditionella årliga medarbetarundersökningen. Jag har funderat mycket på varför företag är intresserade av pulsmätningar och vad deras roll är i ledarskapet. 

Den traditionella medarbetarunderökningens  roll är väldigt tydlig

Jag tycker att den traditionella medarbetarundersökningens roll, som genomförs 1-2 gånger om året, är väldigt tydlig. I samband med medarbetarundersökningen stannar  vi  upp för att ”lyssna” på organisationen: vad som har gått bra och vad som bör utvecklas. Vanligtvis ger dessa medarbetarundersökningar några viktiga nyckeltal som berättar hur olika parametrar har utvecklats sedan den förra medarbetarundersökningen. Det största värdet av medarbetarundersökningar enligt mig, är att de ger de anställda möjlighet att ge anonym feedback om frågor som är viktiga för dem. Jag har varit med och byggt Siqni, en av Finlands mest populära medarbetarundersökningar. Jag rekommenderar varmt denna tjänst och teamet bakom den till alla. 

Varför behövs pulsmätningar för medarbetare?

Eftersom den traditionella medarbetarundersökningen genomförs 1-2 gånger om året ger den inte tillräckligt med realtidsinformation om vad som händer mellan undersökningarna. Ur ett HR-perspektiv är emellertid dessa händelser intressanta, för i ett ständigt föränderligt arbetsliv kan även medarbetarupplevelsen förändras snabbt och påverkas av dagliga möten och ärenden. Det är också viktigt att HR kan vara proaktiv och flexibel och fokusera sitt stöd till de team  och chefer som behöver det mest. Av dessa skäl är pulsmätningen en efterfrågad produkt. 

Den bästa pulsmätningen för medarbetare produceras av en människa 

Enligt studier kan planerade  och regelbundna medarbetarsamtal (one-to-one) minska risken för utbrändhet med upp till 84 % . När diskussionen är planerad och regelbunden, kan vi “ta puls” på medarbetarnas välmående. Detta är det bästa sättet att förebygga problem i arbetslivet. Detta, för att till skillnad från enkäter, kan man vidta åtgärder så snart man upptäcker ett problem. 

Medan regelbundna och “styrda” medarbetarsamtal är de bästa verktygen för att utveckla medarbetarupplevelsen, är de för många organisationer fortfarande ett verktyg vars fulla potential inte är väl förstått. När jag pratar med organisationer och frågar om användningen av medarbetarsamtal är svaren ofta blandade. 

  • Vissa chefer använder dem, andra inte. 
  • Vissa har medarbetarsamtal en gång i månaden, andra då och då. 
  • Några av cheferna dokumenterar samtalen, andra inte. 

Som en jämförelse, om företagets försäljningsprocess såg likadan ut, skulle det verkligen bli liv i luckan. Dessutom är processerna för medarbetarsamtal mycket decentraliserade, vilket gör det svårt för HR att bilda en helhetsbild av situationen och prioritera sina insatser. Pulsundersökningen och pulsmätningar ger information om vad man ska leta efter, men dom löser inga problem.

Vad händer om vi tog det bästa av båda lösningarna?

Vad händer om vi kombinerar medarbetarsamtal och pulsmätningar? Slår två flugor med ett slag och tar de bästa bitarna från båda lösningarna? Humbol vill hjälpa chefer att ha bättre och regelbundna medarbetarsamtal. Vi tror att regelbundna medarbetarsamtal är det bästa sättet att förebygga och lösa problem i arbetslivet. Samtidigt samlar vi in data från medarbetarsamtalen  och får en helhetsbild som gör att HR bättre kan förstå situationen i organisationen och kan bättre prioritera sina insatser. 

Stora frågan är, behövs pulsmätningar för medarbetarna om man får detta att funka?

Så vad tycker jag är den bästa pulsmätningen i världen? Boka en demo från Humbol så pratar vi mer om det. Det skulle vara trevligt att höra vad du tycker om detta ämne.