Humbol one-to-one disckussion banner

Tiedätkö, mikä on maailman paras pulssikysely?

Kun työskentelin useita vuosia henkilöstökyselyiden parissa, monet asiakkaat rupesivat enenevissä määrin kyselemään niin sanottujen ”pulssikyselyiden” perään. Pulssikyselyillä tarkoitetaan henkilöstökyselyjä, jotka toteutetaan nopeammalla syklillä kuin perinteisempi vuosittain tehtävä henkilöstökysely. Olen pohtinut erittäin paljon sitä, miksi yritykset ylipäätään kaipaavat pulssikyselyitä ja mikä niiden rooli on johtamisessa. 

Perinteisen henkilöstökyselyn rooli on todella selkeä

Perinteisen, 1–2 kertaa vuodessa toteutettavan henkilöstökyselyn rooli on mielestäni todella selkeä. Kyselyn yhteydessä pysähdytään hetkeksi ”kuuntelemaan” organisaatiota: mikä on mennyt hyvin ja mitä pitäisi kehittää. Yleensä näistä kyselyistä saadaan muutamia tärkeitä avainlukuja, jotka kertovat, miten asiat ovat kehittyneet viime kerrasta. Henkilöstökyselyn suurin arvo on siinä, että se tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden antaa anonyymisti palautetta heille tärkeistä asioista. Itse olin osakkaana mukana rakentamassa Siqniä, yhtä Suomen suosituimmista henkilöstökyselyistä. Suosittelen kaikille lämpimästi kyseistä palvelua ja sen taustalla vaikuttavaa tiimiä. 

Mihin pulssikyselyitä tarvitaan?

Koska perinteinen henkilöstökysely toteutetaan 1–2 kertaa vuodessa, se ei anna tarpeeksi reaaliaikaista tietoa siitä, mitä kyselyiden välissä tapahtuu. HR:n näkökulmasta nämä tapahtumat ovat kuitenkin kiinnostavia, koska työntekijäkokemus muuttuu paljon useammin kuin 1-2 kertaa vuodessa.

Lisää dataa ei ole ratkaisu

Monet tuntemani HR-ihmiset tuskailevat sen kanssa, että henkilöstökyselyistä saatavien datat ovat vaikeasti purettavissa toimenpiteiksi. Se, että teet enemmän kyselyitä, voi täten itseasiassa aiheuttaa sinulle enemmän tuskaa toimenpiteiden tunnistamisessa 😅 Lisää samaa dataa ei siis ole ratkaisu tässä tapauksessa.

Se mitä useasti unohdetaan on, että työntekijäkokemus on aina yksilöllinen. Henkilöstö- tai pulssikyselyissä, annetaan yleensä anonyymistä palautetta organisaatiolle eikä tietoja tarkastella henkilötasolla.

Eli toisin sanoen, jos vaan kaipaat lisää dataa, tee pulssikysely. Jos haluat kehittää työntekijäkokemus, huomattavasti tehokkaampi työkalu on, että kysyt ”Mitä sinulle kuuluu ja miten voin sinua auttaa?”

Parhaan pulssikyselyn tuottaa ihminen 

Tästä syystä, paras pulssikysely maailmassa on sellainen joka tuottaa ihminen. Esimerkiksi tutkimusten mukaan ohjatut ja säännölliset yksilökeskustelut voivat vähentää työuupumuksen riskiä jopa 84 %. Ihmiset, joiden kanssa käydään säännöllisiä ja merkityksellisiä keskusteluita, ovat tämän lisäksi huomattavasti sitoutuneempiä. Kun vuorovaikutus on ohjattua ja säännöllistä, me pysymme henkilöstön pulssilla. Lisäksi toisin kuin kyselyiden kanssa, voimme ryhtyä toimenpiteisiin heti, kun havaitsemme haasteen. 

Vaikka säännölliset ja ohjatut yksilökeskustelut ovat parhaita työkaluja työntekijäkokemuksen kehittämiseen, ne ovat monelle organisaatiolle asia, jonka potentiaalia ei tiedosteta tarpeeksi hyvin. Kun keskustelen organisaatioiden kanssa ja kyselen yksilökeskustelujen hyödyntämisestä, vastaukset ovat usein vaihtelevia. 

  • Osa esihenkilöistä pitää niitä, osa ei. 
  • Osa käy yksilökeskusteluja kerran kuussa, osa silloin tällöin. 
  • Osa esihenkilöistä dokumentoi keskustelut, osa ei. 

Kyseessä siis hyvin yksinkertainen asia jossa meillä on valtavasti potentiaalia hyödyntämättä organisaatioissa.

Mitä jos ottaisimme käyttöön kummankin ratkaisun parhaat puolet?

Keskusteluiden haaste lienee kuitenkin siinä, että niistä ei saa kerättyä tietoa siitä, miten työntekijäkokemus on kehittynyt. Mutta mitä jos yhdistäisimme yksilökeskustelut ja pulssikyselyt? Lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja otetaan parhaat palat molemmista ratkaisusta! Tehdään jotain ihan uutta. Jes! 

Humbol auttaa esihenkilöitä käymään parempia ja säännöllisiä yksilökeskusteluita. Uskomme, että säännölliset keskustelut ovat paras tapa ennaltaehkäistä ongelmia ja vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Samalla keräämme dataa vuorovaikutustilanteista ja saamme kokonaiskuvan, jonka avulla HR ymmärtää paremmin organisaation tilannetta ja voi priorisoida tekemisensä paremmin. 

Varaa tapaaminen, niin jutellaan asiasta lisää. Olisi kiva kuulla, mitä sinä ajattelet tästä aiheesta.