Kehityskeskustelu_humbol

Utvecklingssamtal år 2022 – hur borde de se ut?

Det finns delade meningar när det gäller utvecklingssamtal. Kan det ses som en föråldrad praxis inom ledarskap? Om inte, hur borde utvecklingssamtalet se ut år 2022?

Vi har alla olika erfarenheter av utvecklingssamtal. Många av dessa erfarenheter är inte positiva. Min erfarenhet säger mig att det inte är rättvist att skylla på utvecklingssamtalet som process, men visst går det att hitta fel i hur det används för ledarskap och för att utveckla medarbetarupplevelsen.

Vilka problem finns det med utvecklingssamtal?

En anledning till att utvecklingssamtal kritiseras är att det allt för ofta är det enda tillfället under kalenderåret när vi pratar om oss själva och våra förväntningar. Övriga samtal som vi har i vardagen är ofta relaterade till mer praktiska saker såsom projektuppdateringar och det dagliga arbetet. Det gör att det uppstår en obalans, vilken leder till att vi ofta har högt ställda förväntningar på utvecklingssamtalet. När utvecklingssamtalet är uppbyggt efter en opersonlig och allmän mall som fokuserar på utvärdering och målsättningar, uppfylls inte deltagarens förväntningar. Efter genomfört samtal tas det bort från att-göra-listan. Inkluderade vi diskussion om den anställde som person? Diskuterade vi den anställdes framtidsplaner? När kommer vi att ta upp detta igen? Nästa år?

Utvecklingssamtal är viktigare än någonsin

Även om många inte tycker om namnet är utvecklingssamtal viktigare än någonsin. Processen bör emellertid utvecklas och korrigeras så att den anpassas efter de behov som vi har i dagens arbetsliv. Numera arbetar de flesta mer självständigt, och förmågan att organisera sitt eget arbete värderas högt. Dessutom är det brist på arbetskraft, särskilt inom vissa branscher, och det finns betydligt fler valmöjligheter när det gäller arbetsplats och arbetsmiljö.

Vi måste se på modernt ledarskap som en tjänst som vi förmedlar till våra anställda. I den tjänsten ingår att vi ska vara närvarande och tillgängliga att lyssna, hjälpa till och stödja när det behövs. Vi har helt enkelt inte råd att bevara en föråldrad rutin med årliga utvecklingssamtal.

Vad utmärker ett bra utvecklingssamtal 2022?

Vad är syftet med utvecklingssamtalet och vad vill vi uppnå med det?

Det viktigaste att reflektera över vid planering av en ny typ av utvecklingssamtal är hur samtalet förmedlar företagskulturen samt företagets värden och målsättningar. Om ni till exempel värdesätter innovation och lärande, kan dessa punkter tas upp vid utvecklingssamtalet. Det här ska inte uppta för mycket tid, men övningen ger samtalet ett djupare syfte och mening som bidrar till att utveckla ledarskapet. Den tiden är förbi när utvecklingssamtalet användes rutinmässigt inom HR.

Hur borde utvecklingssamtalet struktureras?

Vår förståelse för utvecklingssamtalets syfte och mening avgör dess struktur och agenda. Om du inte tycker själva namnet utvecklingssamtal, kan du givetvis ge det ett annat namn. Ett nytt namn ger också möjlighet till nystart för denna process.

Jag tror att det behövs åtminstone ett längre utvecklingssamtal per år, eftersom vi ganska sällan har möjlighet att reflektera över vad vi har åstadkommit och lärt oss. I samband med denna reflektion får man en chans att upptäcka att man faktiskt har åstadkommit mycket och att sätta upp nya mål.

Utvecklingssamtal är nödvändigtvis inte något som utförs på tu man hand. Regelbundna utvecklingssamtal inom team där man fokuserar på framsteg och områden som behöver utvecklas kan vara extremt värdefulla. Årliga utvecklingssamtal räcker sällan – det man har kommit överens om bör följas upp på frekventare medarbetarsamtal på tu man hand. Dessa bör vara i linje med företagets kultur, målsättningar och värden. Det finns ingen anledning att hålla regelbundna samtal en gång i månaden om dessa inte har ett tydligt syfte.

Vad är viktigast när det gäller utvecklingssamtal?

Enligt min erfarenhet värdesätts regelbundna samtal inom ledarskap tillräckligt högt. Bra samtal är ett av de viktigaste verktygen för att kunna förbättra medarbetarupplevelsen. Det viktigaste att komma ihåg när det gäller utvecklingssamtal är att ledarskap är en tjänst och att varje samtal ska ses som en möjlighet att påverka en människas liv och välmående. Om vi kan ha detta i åtanke är mycket vunnet.

Humbol hjälper till att skapa en företagskultur med dialogen i centrum. Med vår app kan du strukturera ditt ledarskap och få bättre utvecklingssamtal.