beamex

One-to-one-keskustelut ovat yksi Beamexin yrityskulttuurin tukipilareista

Beamex aloittaa yhteistyön Humbolin kanssa

One-to-one-keskusteluilla on merkittävä rooli yrityskulttuurin tukipilarina ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä. Beamex Oy Ab, yksi maailman johtavista prosessiteollisuuden kalibrointiteknologiatoimittajista, on aloittanut yhteistyön Humbol Oy:n kanssa kehittääkseen työtekijäkokemustaan ja tehdäkseen yrityskulttuuristaan työntekijäkeskeisemmän. Yhteistyön ytimessä on työntekijäkokemuksen kehittäminen säännöllisillä ja ohjatuilla one-to-one-keskusteluilla tiimiläisten kanssa.

Vaikka työelämän muutos monipaikkaiseksi ja entistä itseohjautuvammaksi lisää joustavuutta, se myös edellyttää toimivia rakenteita, joilla varmistetaan johtamistavan yhdenvertaisuus, valmentavuus ja proaktiivisuus. Beamex haluaa osallistaa henkilöstöään ja tehdä yrityskulttuuristaan työntekijäkeskeisemmän luomalla henkilöstön kanssa käytäville one-to-one-keskusteluille selkeän rakenteen ja tekemällä keskusteluista säännöllisiä.

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi Beamexin tärkeimmistä kilpailuvalteista. Henkilöstön kanssa käytävät säännölliset one-to-one-keskustelut luovat tärkeän perustan ainutlaatuisen yrityskulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämiselle. Uskomme, että Humbol-sovellus tekee organisaation johtamisesta työntekijäkeskeisempää, järjestelmällisempää ja yhdenvertaisempaa – etenkin monipaikkaisessa työssä”, toteaa Beamexin henkilöstöjohtaja Tina Ademola.

Automatisoitu keskusteluprosessi ohjaa esihenkilöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja säästää niin manuaalista työtä kuin aikaakin. Humbolin tarjoama reaaliaikainen johtamista koskeva raportointi auttaa henkilöstöhallintoa ja yritysjohtoa priorisoimaan yrityksen toimintaa.

Yksi yleisimmistä johtamisen haasteista on se, että henkilöstön kanssa ei käydä riittävästi merkityksellisiä keskusteluja ja että henkilöstö ei saa riittävästi palautetta. Olen kiitollinen siitä, että olemme voineet yhdessä Beamexin henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa rakentaa heille sopivan mallin one-to-one-keskustelujen käymiseen. Tutkimusten mukaan säännölliset one-to-one-keskustelut pienentävät esimerkiksi burnoutin riskiä 84 % ja parantavat työntekijöiden sitoutuneisuutta 430 %”, kertoo Humbol Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Antti Turunen.

BEAMEX on maailmanlaajuinen prosessiteollisuuden kalibrointiteknologiatoimittaja. Yrityksen tarkoituksena on kehittää jatkuvasti parempia kalibrointitapoja, ja Beamexin valikoimiin kuuluu niin kalibrointilaitteita ja -ohjelmistoja kuin kalibrointiin liittyviä asiantuntijapalveluitakin. Beamexin tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 90 maassa tytäryhtiöiden sekä laajan jälleenmyyjäverkoston kautta. Beamexillä on 12 000 asiakasta eri puolilla maailmaa. Lisätietoja Beamexistä: https://www.beamex.com/

Työelämän muuttuessa myös johtajien ja esihenkilöiden tehtävät muuttuvat, ja heiltä edellytetään myös valmentavaa ja palvelevaa johtamista. Humbol-palvelu tekee yritysten johtamiskäytännöistä proaktiivisempia, järjestelmällisempiä ja yhdenvertaisempia sekä auttaa esihenkilöitä käymään parempia keskusteluja työntekijöiden kanssa. Lisätietoa Humbol-palvelusta: https://www.humbol.app/