beamex

Medarbetarsamtal är en av grundstenarna i Beamex företagskultur

Beamex inleder samarbete med Humbol

Medarbetarsamtal utgör ett fundament för företagskulturen och välbefinnandet på arbetsplatsen och har således en avsevärd inverkan. Beamex Oy Ab, en ledande producent av kalibreringsteknologi för processindustrin, har inlett ett samarbete med Humbol Ab för att utveckla medarbetarupplevelsen med regelbundna och vägledda medarbetarsamtal.

Utvecklingen mot hybrida arbetsplatser och ökad självorganisering ger möjlighet till större flexibilitet, men den förutsätter etablerade strukturer för att bibehålla en jämlik, proaktiv och coachande ledarskapsmodell. Genom att skapa tydligt strukturerade och regelbundna medarbetarsamtal vill Beamex öka delaktigheten på arbetsplatsen och bygga en företagskultur där människan står i centrum.

En av Beamix mest signifikanta konkurrensfördelar är en kunnig, motiverad och välmående personal. Regelbundna medarbetarsamtal formar en viktig grundsten i vår unika företagskultur och i vårt kontinuerliga arbete för att utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen. Vi tror att Humbols applikation kan förbättra systematiken och jämlikheten i vårt ledarskap och hjälpa oss att placera människan i centrum – speciellt när det gäller hybridarbete”, säger Tina Ademola, HR-direktör vid Beamex.

Cheferna vägleds av en definierad samtalsprocess som är baserad på specifika mål. När rutinarbetet kan automatiseras, sparas mycket värdefull tid. Realtidsrapportering om ledarskapet och välbefinnandet i arbetet hjälper företagsledningen och HR-avdelningen vara mer proaktiva och prioritera det som är viktigt.

En av de mest centrala utmaningarna med ledarskapet är att vi inte har tillräckligt med meningsfulla samtal med våra medarbetare och att de får för lite feedback. Jag är tacksam att vi, tillsammans med Beamex medarbetare och chefer, kunde upprätta en process som fungerar för dem och ger mervärde för både företaget och deltagarna. Undersökningar har visat att regelbundna medarbetarsamtal kan minska risken för utmattning med upp till 84 % och öka engagemanget hos medarbetarna med 430 %”, säger Humbol Ab:s VD och grundare Antti Turunen.

Beamex är en världsledande leverantör av kalibreringslösningar med målet att skapa bättre kalibreringsmetoder för den globala processindustrin. Beamex erbjuder ett omfattande produkt- och tjänstesortiment inklusive kalibreringsutrustning, mjukvara och relaterade tjänster. Genom dotterbolag och distributörer levereras Beamex produkter till över 90 länder. Beamex har 12 000 kunder runt om i världen. Läs mera om Beamex på https://www.beamex.com/

Arbetslivets förändring mot en mer självstyrd och delvis virtuell miljö ställer krav på cheferna; de behöver anamma ett helt nytt tankesätt och ha kompetens att utveckla arbetsgemenskapen. Samtidigt som världen blir mer komplex, blir empati och förmågan att lyssna ännu viktigare i ledarskapet. Vi förflyttar oss mer och mer mot en modell där chefens roll är att hjälpa andra att lyckas. Humbol är en software-as-a-service-lösning som är framtagen för att systematiskt utveckla medarbetarupplevelsen och hjälpa chefer, team och individer samla in feedback och ha mer meningsfulla samtal. Läs mera om Humbol på https://www.humbol.app/