skills development

Hos Valamis har alla rätt till bra ledarskap

Humbol hjälper Valamis att skapa personliga medarbetarresor.

Valamis Group Oy, en världsledande leverantör inom digital inlärning och personalutveckling, anlitade Humbol för att hjälpa till att utveckla deras personalupplevelse och ledarskapsmetoder. Kärnan av samarbetet var att skapa ett ramverk för deras ledarskap som säkerställer en jämlik, men personlig medarbetarresa, oavsett position och plats.

En föränderlig arbetsmiljö kräver ett nytt sätt att leda våra team för att uppnå den bästa möjliga personalupplevelsen och affärsresultat. En global organisation med flexibla möjligheter för distansarbete behöver etablerade och systematiska ledarskapsmetoder för att uppnå jämlikhet. Genom att använda Humbol strävar Valamis mot att ha ett mer proaktivt förhållningssätt till ledarskap, vilket inkluderar regelbundna och meningsfulla medarbetarsamtal (one-to-one) inom definierade intervaller.

Både våra teammedlemmar och chefer har välkomnat Humbol och vår erfarenhet av lösningen har varit mycket positiv. Med Humbol har vi haft möjligheten att skapa en tydlig struktur för våra återkommande samtal. Att följa upp samtal och relaterade uppgifter är både intuitivt och enkelt. Detta skapar transparens och säkerställer att alla kommer ihåg vad man har kommit överens om. Humbol gav oss också möjligheten att förnya våra samtalsprocesser, tänka om vad som är viktigt och bättre förstå vilket värde samtalen bör ge både till våra medarbetare och vår verksamhet”, berättar Valamis HR-chef Maria Vihtkari.


Den definierade samtalsprocessen guidar teamledare och medlemmar till mer meningsfulla samtal och sparar tid genom att automatisera manuella uppgifter. Realtidsrapportering om ledarskap och arbetstillfredsställelse hjälper Valamis ledarskap och HR att prioritera det som är viktigast.

Det har varit mycket angenämt att jobba med det professionella teamet på Valamis och att vara med om att skapa ett ramverk som hjälper Valamis chefer att utveckla och behålla den bästa möjliga medarbetarupplevelsen. Tillsammans har vi möjliggjort ett ramverk som säkerställer att alla har rätt till meningsfulla samtal, oavsett om du arbetar i Finland, USA, Indien eller var som helst”, säger Humbols medgrundare Andy Lundström.

Valamis är ett internationellt teknologiföretag som specialiserar sig på molnbaserade digitala lösningar för inlärning och personalutveckling, vilket gör det möjligt för miljontals användare och organisationer att lösa sina utmaningar med transformativa inlärningsupplevelser. Valamis helhetslösning inkluderar LXP, LMS och LRS- funktionalitet samt verktyg för att hantera och skapa innehåll, att genomföra e-handel och gränssnitt för integrationer. Valamis skapar långsiktigt värde för företag och deras medarbetare genom att vara en strategisk partner inom lärande, samtidigt som man även erbjuder konsulttjänster inom design, data science, teknologi, prestanda och digital inlärning. Valamis grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Finland och andra kontor runt om i världen. Läs mer om Valamis på https://www.valamis.com/.

Arbetslivets förändring mot en mer självstyrd och delvis virtuell miljö ställer krav på cheferna; de behöver anamma ett helt nytt tankesätt och ha kompetens att utveckla arbetsgemenskapen. Samtidigt som världen blir mer komplex, blir empati och förmågan att lyssna ännu viktigare i ledarskapet. Vi förflyttar oss mer och mer mot en modell där chefens roll är att hjälpa andra att lyckas. Humbol är en software-as-a-service-lösning som är framtagen för att systematiskt utveckla medarbetarupplevelsen och för att hjälpa chefer, team och individer att samla in feedback och att ha mer meningsfulla samtal. Läs mer om Humbol på https://www.humbol.app/.