skills development

Valamiksella jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen

Humbol tukee Valamista yksilöllisten työntekijämatkojen luomisessa

Digitaalisten oppimisratkaisujen kehittäjä ja edelläkävijä Valamis Group Oy on aloittanut yhteistyön Humbolin kanssa työntekijäkokemuksen ja johtamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Valamis pyrkii yhteistyön avulla luomaan viitekehyksen, joka varmistaa yhdenvertaisen mutta yksilöllisen työntekijämatkan organisaation jokaiselle työntekijälle.

Muuttuvassa työympäristössä parhaan työntekijäkokemuksen tuottamiseen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan uusia tiimijohtamisen tapoja. Joustavia etätyömahdollisuuksia tarjoava, globaali organisaatio tarvitsee johtamiseen systemaattisuutta ja rakenteita yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Humbolin avulla Valamis haluaa tehdä lähijohtamisestaan proaktiivisempaa. Tähän kuuluvat muun muassa säännölliset one-to-one-keskustelut tiimiläisten kanssa sovituin aikavälein.

Sekä tiimiläiset että esihenkilöt pitävät Humbolia tervetulleena lisänä työkalupakkiin. Kokemuksemme palvelusta on ollut hyvin positiivinen. Humbolin ansiosta olemme onnistuneet luomaan toistuviin keskusteluihin selkeän rakenteen. Palvelun ansiosta myös keskustelujen ja niihin liittyvien toimenpiteiden seuraaminen sujuu helposti ja vaivatta. Ratkaisu lisää läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että sovitut asiat ja toimenpiteet myös toteutuvat. Humbol auttoi meitä uudistamaan keskusteluihin liittyviä prosesseja, pohtimaan, mikä on todella tärkeää ja ymmärtämään paremmin, millaista lisäarvoa keskustelujen tulisi tuottaa yritykselle ja ihmisille”, kertoo Valamis Group Oy:n henkilöstöjohtaja Maria Vihtkari.


Ennalta määritellyt keskusteluprosessit tekevät esihenkilöiden ja tiimiläisten keskusteluista merkityksellisempiä ja säästävät manuaalisten työvaiheiden automatisoinnin ansiosta merkittävästi aikaa. Reaaliaikainen analytiikka ja raportointi johtamisesta sekä työhyvinvoinnista auttaa Valamiksen johtoa ja henkilöstöhallintoa priorisoimaan toimintaansa ja keskittämään energiansa juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

On ollut hienoa työskennellä yhdessä Valamiksen osaajien kanssa ja olla mukana luomassa johtamisen viitekehystä, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen työntekijäkokemuksen. Viitekehyksen avulla voimme varmistaa, että jokaisella Valamiksen työntekijöistä on yhtäläinen oikeus merkityksellisiin keskusteluihin riippumatta siitä, työskenteleekö hän Suomessa, Yhdysvalloissa, Intiassa tai jossakin muualla”, sanoo Humbol Oy:n perustaja Andy Lundström.

Valamis on kansainvälinen teknologiayritys, joka on erikoistunut pilvipohjaisiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin. Valamis auttaa miljoonia oppijoita, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan haasteita ja tarttumaan mahdollisuuksiin vaikuttavien oppimiskokemusten avulla. Valamis pyrkii luomaan lisäarvoa oppijoille ja liiketoimintaan asiakkaidensa strategisena oppimiskumppanina. Oppimisalustan lisäksi Valamis tarjoaa myös designin, datatieteen, teknologian suorituskyvyn hallinnan ja digitaalisen oppimisen konsultaatiopalveluita. Valamis on perustettu Suomessa vuonna 2003, ja nykyisin yrityksellä on toimistoja useissa maissa ympäri maailmaa.Lue lisää Valamiksesta: https://www.valamis.com/

Työelämän muuttuessa myös johtajien ja esihenkilöiden tehtävät muuttuvat, ja näiltä edellytetään myös valmentavaa ja palvelevaa johtamista. Humbol-palvelu tekee yritysten johtamiskäytännöistä proaktiivisempia, järjestelmällisempiä ja yhdenvertaisempia tuomalla palautteen sekä merkitykselliset keskustelut kiinteäksi osaksi yrityksen toimintaa. Lisätietoa Humbol-palvelusta: https://www.humbol.app/